เมื่อใช้น้ำมันทาพิมพ์ขนมเค้กแล้ว ควรเอาพิมพ์วางในตู้เย็นสักครู่หนึ่ง ก่อนที่เทแป้งลงไปในพิมพ์ เมื่อขนมสุกแล้ว จะเคาะออกจากพิมพ์ได้ง่ายขึ้น