ต้องการรวมกลุ่มสมาชิก

     ที่จะให้คำปรึกษาและคำแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจคอมพิวเตอร์ทั้งในส่วนของ Hardware และ Software (นอกเหนือจากการเรียนรู้ตามลำพัง+อินเตอร์เน็ท)  เพื่อนำความรู้มารวบรวมไว้ให้ผู้ที่สนใจและกลุ่มสมาชิกที่ต้องการช่วยเหลือกัน