เครื่องปั้นดินเผาที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอุบลราชธานีคือเครื่องปั้นดินเผาของกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านปากห้วยวังนอง