การจัดการหลักสูตรCi7.1

  Contact

  การจัดการหลักสูตร  
หลักสูตรเป็นเรื่องสำคัญในการจัดการศึกษา โดย นางสาวสมจิตร ศุภษร นักศึกษาปริญญาโท รุ่น7

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In supasorn blog

Post ID: 46650, Created: , Updated, 2012-02-11 15:44:06+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #การจัดการหลักสูตรci7.1

Recent Posts 

Comments (0)