การเลือกรับประทานอาหาร (ครูสุภาภรณ์)

ทุกคนต้องรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ ในแต่ละวัน หากนักเรียนรับประทานเฉพาะอาหารที่ชอบก็จะได้สารอาหารไม่ครบ บางอย่างรับประทานมากเกินไปก็เกิดโทษได้

 

 

      

แผนการจัดการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์ 

บูรณาการการพัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะ 

(HL : Healt  Literacy)   

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

โดย ม.ล.สุภาภรณ์  พลเจริญชัย 

โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

 

 

 

1.  ครูนัดหมายให้นักเรียนนำอาหารที่ตนเองชอบรับประทานหรือรับประทานเป็นประจำมาให้เพื่อน ๆ ดู   แล้วสนทนาว่ามีอาหารอะไรบ้างที่มีประโยชน์ควรรับประทาน  อาหารอะไรบ้างที่ไม่มีประโยชน์เป็นโทษแก่ร่างกายไม่ควรรับประทาน

 

2.  ครูนำภาพโปสเตอร์อาหารหลัก  5 หมู่ให้นักเรียนดู  อธิบายให้นักเรียนฟังว่า  ทุกคนต้องรับประทานอาหารให้ครบทั้ง  5 หมู่  ในแต่ละวัน  หากนักเรียนรับประทานเฉพาะอาหารที่ชอบก็จะได้สารอาหารไม่ครบ   บางอย่างรับประทานมากเกินไปก็เกิดโทษได้  

 

3.  นำภาพเด็กผอมเพราะขาดสารอาหาร  และภาพเด็กอ้วนน้ำหนักเกิน  ให้นักเรียนดู  แล้วร่วมกันอภิปรายถึงสาเหตุและผลกระทบที่เด็กทั้ง  2 คน จะได้รับ  รวมทั้งหาแนวทางแก้ไข

 

4.  นักเรียนทำใบงาน  เขียนผังมโนทัศน์เรื่องอาหารหลัก  5 หมู่  และเรื่องอาหารที่ควรรับประทานไม่ควรรับประทาน

 

5.  ครูเขียนตัวอย่างแผ่นพับเชิญชวนการเลือกรับประทานอาหารให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง  นักเรียนเขียนตามและตกแต่งแผ่นพับเอง  นำไปให้ผู้ปกครองที่บ้าน

 

6.  ครูสังเกตการรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียนที่โรงเรียนว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น  เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้น

 

 

 

 

 

         ในการจัดการเรียนรู้ได้เน้นให้นักเรียนได้มีการเข้าถึง  เข้าใจ  การนำไปใช้  การประเมิน  และการสื่อสารสอดแทรกเข้าในกิจกรรมด้วย    

                                                  

 

     P

      ครูสุภาภรณ์
     ครูสุภาภรณ์ พลเจริญชัย
     โรงเรียนเทศบาล4(เพาะชำ

     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนเทศบาล4(เพาะชำ)

คำสำคัญ (Tags)#การเลือกรับประทานอาหาร

หมายเลขบันทึก: 462683, เขียน: 26 Sep 2011 @ 11:27 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 23:49 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)