จากแผนผังความรู้ข้างต้น ทำให้เราๆท่านๆ ได้ทราบถึงความรู้ที่ตัวของนักเรียนชาวนาบ้านดอนได้รับ นี่เองกระมังที่จะเรียกได้ว่า ต้นทุนชีวิต เพราะความรู้ที่มาถึงตัวนักเรียนชาวนามาจากหลายทาง แยกออกเป็นถึง ๕ กลุ่ม คือ ในตัวนักเรียนชาวนาเองก็มีความรู้อยู่แล้วหนึ่ง ได้จากการเติมเต็มจากธรรมชาติ จากเพื่อนร่วมทาง จากชุมชน และจากพันธมิตร