การบริหารคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management :TQM)


การบริหารคุณภาพโดยรวม  :  การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ

(Total Quality Management  :  TQM)

 

     Total  Quality  Management  :  TQM  หมายถึง  ระบบการทำงานที่เป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่สมาชิกทุกคนต่างให้ความสำคัญ  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการดำเนินงานขององค์การอย่างต่อเนื่อง  โดยมุ่งที่จะตอบสนองความต้องการ  และสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้า  ซึ่งจะสร้างโอกาสทางธุรกิจ  ความได้เปรียบในการแข่งขันและพัฒนาการที่ยั่งยืนขององค์การ  โดยมีหลักการ  3  ประการ  คือ

     1.  ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม  (Total  :  T)  ทั้งหมดทุกคนที่เกี่ยวข้องในองค์การ  อาจรวมถึงลูกค้าและผู้ส่งมอบด้วย

     2.  การมุ่งเน้นที่คุณภาพ  (Quality  :  Q)  การทำได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ต่อเนื่อง  สม่ำเสมอ  เกิดความพอใจ  สุขใจ  ทำให้มากกว่าพอใจ  เกินความคาดหวัง

     3.  การปรับปรุงกระบวนการ  (Management  :  M)  ผู้บริการระดับสูงต้องยึดมั่น  ผูกพันอย่างแท้จริง  ในการบริหาร  หรือการจัดการที่มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ  ด้วยการสร้างมาตรฐานในการดำเนินการขึ้นมาใช้ภายในองค์กร  ซึ่งจะประกอบไปด้วย  วิสัยทัศน์  (Vision)  การประกาศพันธกิจ  (Mission Statement)  และกลยุทธ์ของการบริหาร  (Strategic Management)  ที่บุคลากรทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม โดยมีการทำงานในรูปแบบการทำงานเป็นทีม  หรือตั้งกลุ่มงาน  และมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

 

แนวทางและขั้นตอนในการนำ  TQM   ไปปฏิบัติในการปรับปรุงการบริการภาครัฐ

          1.  การสำรวจหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในการให้บริการแก่ประชาชน

          2.  การค้นหาจุดบกพร่องที่ควรแก้ไข

          3.  การวางแผนการปรับปรุงการปฏิบัติงาน

          4.  การสร้างการยอมรับให้เกิดขึ้นในวัฒนธรรมองค์การ

          5.  การนำ  TQM  ไปปฏิบัติในหน่วยงานบริการภาครัฐ

          6.  การติดตามและประเมินผล

 

ที่มา  :  เว็บไซต์ 

www.squared.chula.ac.th/articles/UntikaTQM.doc

opdc.dgr.go.th/PMQA/TQM.head.doc

หมายเลขบันทึก: 460711เขียนเมื่อ 16 กันยายน 2011 06:07 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 19:07 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท