หน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา

 จาก พรบ.ครู 

มาตรา ๒๗ พ.ร.บ.ครู (๑)?ควบคุม ดูแลให้การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษากำหนด (๒)?พิจารณาเสนอความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา (๓)?ส่งเสริม สนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้มีการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง (๔)?จัดทำมาตรฐาน ภาระงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา (๕)?ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา (๖)?ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่นหรือตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหรือคณะกรรมการสถานศึกษามอบหมาย ..... 

มาตรา ๒๗ พ.ร.บ.ครู
(๑) ควบคุม ดูแลให้การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษากำหนด 
(๒) พิจารณาเสนอความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา
(๓) ส่งเสริม สนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 
(๔) จัดทำมาตรฐาน ภาระงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
(๕) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่นหรือตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหรือคณะกรรมการสถานศึกษามอบหมาย

+++++++เกี่ยวกับ บุคคล  พิจารณาความดี ความชอบ   ทำมาตรฐาน ภาระงาน  ประเมินผลการปฏิบัติงาน  งานอื่นฯ

[email protected]   

http://www.kruthailand.net

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): http://www.kroobannok.com/14874 
 หมายเลขบันทึก: 460335
 เขียน:  4 ปีที่แล้ว
 ดอกไม้:  อ่าน:
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน

ความเห็น

บันทึกล่าสุด

ส่งเสริมความรู้สู่ครู

120  2
เขียน 3 ปีที่แล้ว

บทบาทของภาวะผู้นำ

468  1
เขียน 4 ปีที่แล้ว

ผู้นำในความเป็นธรรมชาติ

894
เขียน 4 ปีที่แล้ว

วงจรนโยบายสาธารณะ

1232
เขียน 4 ปีที่แล้ว

วงจรนโยบายสาธารณะ

902
เขียน 4 ปีที่แล้ว

หน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา

573  1
เขียน 4 ปีที่แล้ว

หน้าที่ครู

405
เขียน 4 ปีที่แล้ว

หลักธรรมาภิบาล

452  1
เขียน 4 ปีที่แล้ว

การวางแผนกลยุทธ

1374
เขียน 4 ปีที่แล้ว

ตัวแปรที่ใช้ในโปรแกรม SPSS

474  1
เขียน 4 ปีที่แล้ว

การเขียนโครงการ(Project Writing)(3)

664  2
เขียน 4 ปีที่แล้ว

การเขียนโครงการ(Project Writing)(2)

391  1
เขียน 4 ปีที่แล้ว

การเขียนโครงการ(Project Writing)(1)

422  2
เขียน 4 ปีที่แล้ว

ระบบการศึกษา

415  4
เขียน 4 ปีที่แล้ว

การเขียนโครงการ

768  5
เขียน 4 ปีที่แล้ว