บทเรียนจากการส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข

ขอเชิญบุคลากรสาธารณสุข ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดผลงานวิชาการดีเด่น ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2549 ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2549 ซึ่งจะจัดประมาณต้นเดือนกันยายน 2549 ณ โรงแรมปรินพาเลซ กรุงเทพมหานคร ...

ส่งผลงานได้ที่ ส่วนพัฒนาบุคลากร สถาบันพระบรมราชชนก (อาจารย์ชลธี, ดร.นำพิชญ์ โทร.1808) ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2549


เมื่อเห็นประกาศชิ้นนี้ นายบอนและพรรคพวกก็เกิดอยากจะให้ผลงานวิจัยของตัวเองได้ถูกเผยแพร่ในการ ประชุมวิชาการครั้งนี้ จึงติดต่อส่งผลงานเข้าร่วมทันที ซึ่งก็ส่งทันในวันสุดท้ายพอดี โดยพี่นกแห่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร รับหน้าที่ประสานงานในเรื่องนี้ให้ โดยดำเนินการส่งบทคัดย่อตามรูปแบบที่กระทรวงกำหนด

หลังจากโทรไปสอบถามรายละเอียดแล้ว สามารถส่งบทคัดย่อทางอีเมล์ได้ พี่นกจึงรวบรวมไฟล์บทคัดย่อ 7 ไฟล์ ของ 7 คน และแนบไฟล์ส่งไปพร้อมกันคราวเดียวเลย
พร้อมกับพิมพ์หนังสือแนบไฟล์แจ้งไปด้วยแบบแจ้งความจำนงเสนอผลงาน
และ/หรือเข้าร่วมการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2549

ชื่อ - นามสกุล (ตัวบรรจง) นางสาว  ศิริจิต  เทียนลัคนานนท์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สถานที่ติดต่อ ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
จังหวัด  มุกดาหาร  รหัสไปรษณีย์  49000 โทรศัพท์  042-611-450 ต่อ 121 โทรสาร 042-611741 ต่อ 129 โทรศัพท์มือถือ  01-401-4374  E - mail address :  [email protected]
มีความประสงค์เข้าร่วมประชุม เสนอผลงาน   ภาคโปสเตอร์
      โดยได้ส่งบทคัดย่อ 7 เรื่อง ของผู้วิจัย 7 คน ดังรายละเอียดไฟล์ ทั้ง 7 ไฟล์ ที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

หมายเหตุ กรุณาติดต่อ นางสาวศิริจิต ตามรายละเอียดข้างต้น

ลงชื่อ  ศิริจิต เทียนลัคนานนท์
        (นางสาวศิริจิต เทียนลัคนานนท์)
                       วันที่ 17  กรกฎาคม  2549


หลังจากนั้นก็รอคอยผลการพิจารณาให้นำเสนอในที่ประชุม


และในวันที่ 21 ส.ค. 2549 ก็มีการแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณา มีชื่อ ศิริจิตและคณะ คนเดียว

เมื่อโทรไปสอบถาม ปรากฏว่า ทางผู้พิจารณาผลงานนึกว่า คุณศิริจิต เป็นผู้ทำผลงานวิจัยร่วมกับคนอื่นๆทั้ง 7 เรื่อง  ถ้าแยกส่งผลงาน จะได้พิจารณาเป็นรายๆไป

เนื่องจากมีผู้ส่งผลงานเข้ามาพิจารณาเป็นพันๆเรื่อง จึงต้องใช้เวลาที่มีจำกัด เร่งอ่าน ทำให้ตกหล่นไปบ้าง จาก 7 ผลงานที่ส่งรวมกัน มี 1 ผลงานได้รับการพิจารณาให้นำเสนอในที่ประชุม เพราะความเข้าใจผิดนี่เอง


จึงกลายเป็นบทเรียนอีกบทหนึ่ง ที่ยึดถือความสะดวกของผู้ส่งผลงาน ที่มีความคิดว่า ส่งไปพร้อมกันครั้งเดียว จะได้ลดเวลาในการเปิดดู เพราะเปิด 1 อีเมล์ก็จะได้ 7 ผลงานเลย  แต่ผู้ที่พิจารณาวางเกณฑ์จากคนที่ส่ง จึงคิดว่า คนเดียวเท่านั้นที่ส่งผลงาน

แต่ก็ยังมีอีกหลายเวทีที่จะให้นำเสนอผลงานวิชาการครับนี่คือประกาศที่ว่า
เชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด
วันที่: 2006-06-20 00:00:00 ถึง: 2006-08-02 00:00:00
ขอเชิญบุคลากรสาธารณสุข ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดผลงานวิชาการดีเด่น ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2549 ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2549 ซึ่งจะจัดประมาณต้นเดือนกันยายน 2549 ณ โรงแรมปรินพาเลซ กรุงเทพมหานคร ...
คำชี้แจงการส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอ
1. ผลงานวิชาการนำเสนอด้วยวาจา (Oral presentation)
ให้ส่งบทคัดย่อมีความยาวไม่เกิน 30 บรรทัด หรือ 1 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word ตัวอักษร Angsana UPC ขนาด 16 พอยท์ เนื้อเรื่องมีระยะห่างจากขอบกระดาษด้านละ 1.5 นิ้ว บทคัดย่อที่สมบูรณ์ต้องประกอบด้วย โครงสร้างดังต่อไปนี้
- ชื่อเรื่อง
- รายชื่อผู้วิจัย หรือคณะผู้วิจัย พร้อมหน่วยงาน
- บทนำและวัตถุประสงค์
- วิธีการศึกษา
- ผลการศึกษา
- วิจารณ์และสรุป
บทคัดย่อที่ไม่สมบูรณ์ สั้นหรือยาวเกินไปจากที่กำหนด จะไม่ได้รับการพิจารณาให้นำเสนอในที่ประชุม
2. ผลงานวิชาการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster presentation)
ให้ส่งบทคัดย่อเช่นเดียวกับผลงานวิชาการที่นำเสนอด้วยวาจา ผลงานวิชาการที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอ ผู้นำเสนอต้องจัดทำโปสเตอร์ ขนาดกว้าง 1 เมตร สูง 1.2 เมตร และให้นำไปติดที่บอร์ดติดโปสเตอร์ที่ผู้จัดประชุมเตรียมไว้ในสถานที่และเวลา ที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป และในวันที่คณะกรรมการคัดเลือกผลงานวิชาการดีเด่นไปประเมิน ผู้นำเสนอจะต้องอยู่ประจำที่บอร์ดเพื่อนำเสนออย่างสั้นไม่เกิน 10 นาที ถ้าไม่อยู่ประจำบอร์ดจะถูกตัดสิทธิ์ในการถูกคัดเลือกเป็นผลงานวิชาการดีเด่น ทันที
ส่งผลงานได้ที่ ส่วนพัฒนาบุคลากร สถาบันพระบรมราชชนก (อาจารย์ชลธี, ดร.นำพิชญ์ โทร.1808) ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2549
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักวิชาการสาธารณสุข โทร. 0 2590 1704, 0 2591 8517
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#การเรียนรู้#ประชุมวิชาการ#ระหว่างทาง#นำเสนอผลงาน

หมายเลขบันทึก: 45758, เขียน: 22 Aug 2006 @ 11:42 (), แก้ไข: 09 Jun 2012 @ 15:25 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)