สมคิด

การกระตุ้นพัฒนาการคืออะไร

  คลิกนิกกระตุ้นพัฒนาการเด็กคืออะไร

น้อยคนนักที่จะรู้จัก

แต่ เมื่อ ปี2547   พรพ.ลงAccredit รพ.กาฬสินธุ์

ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

โดยอาจารย์ให้ คลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็กเป็นจุดเด่นที่สามารถนำปัญหาเด็กด้อยโอกาส ในท้องถิ่น  นำปัญหามาแก้ไขโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ 

   สามารถสรุปงานเป็นผลงานเด่นได้นำเสนอเสนอในการประชุมที่ เมืองทองธานี  กรุงเทพฯ

  ทำให้ทุกคนรูจักการดูแลเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า ในคลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็กดีขึ้น

  ดิฉันภูมิใจมากในการที่    พรพ. เห็นความสำคัญของงานเด็กด้อยโอกาสจนทำให้บุคคลอื่นเห็นความสำคัญตามและให้การสนับสนุนทุกด้าน

  ขอขอบคุณอาจารย์  รณชัย   อาจารย์สุรชัย  และพรพ ทุกท่านให้ดิฉันมีกำลังใจในการทำงานต่อไป

 

สมคิด  สุทธิพรม

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมคิด

คำสำคัญ (Tags)#กำลังใจ#จาก#พรพ.#ทำให้สมคิดมีวันนี้

หมายเลขบันทึก: 45753, เขียน: 22 Aug 2006 @ 11:23 (), แก้ไข: 19 May 2012 @ 17:09 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

งานกระตุ้นพัฒนาการเด็กโรงพยาบาลกาฬสินธุ์

ได้ให้บริการเชิงรุกโดยจัดทำโครงการเยี่ยมบ้านเด้กที่มีพัฒนาการล่าช้าในเขตเมืองกาฬสินธุ์

สิ่งที่ได้พบเห็นเป็นจริงคือ เด้กอยู่ในความดูแลขแงตาของยาย

ปู่และย่า ซึ่งมาอายุมากแล้ว ทำให้การกระตุ้นพัฒนาการเด้กตามกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง

ทำให้พัฒนาการเด้กดีขึ้นไม่เท่าที่ควรจะเป็น

สภาพบ้านที่พบเห็นส่วนมากเป็นครอบครัวที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ

จงคิดว่าการดูแลช่วยเหลือในระยะยาวควรเป็นการร่วมมือกันระหว่างองค์การเอกชนองค์กรของรัฐและผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย

ป้าอึ่ง

นางสมคิด สุทธิพรม
IP: xxx.47.15.140
เขียนเมื่อ 

โครงการออกเยี่ยมบ่านเด็กที่มีพัฒนากรล่าช้า โรงพยาบาลกาฬสินธ์

ดำเนินงการเสร็จเรียบร้อยขอขอบคุณ สปสช.ที่สนันสนุนงบประมาณ

สมคิด

นางสมคิด สุทธิพรม
IP: xxx.47.15.140
เขียนเมื่อ 

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ร่วมกับ เอ็มทีเคเบิ้ล ทีวี ออกดูแลสุขภาพประชาชน จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันหยุดราชการ ที่ สถานีอนามัยบ้านต้อน

นำทีม โดย นายแพทย์ ประวิง เอื้อนนทัช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์

นางสาวพิศมัย มงคลสินธุ์ ประธานชมรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

นางสมคิด สุทธิพรม ประธานโครงการจิตอาสา โรงพยาบาลกาฬสินธุ์