การสร้างต้นแบบการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยม ในการบริหารจัดการภาครัฐ

ต้องทำลายแนวคิดเชิงกลไก (mechanical) เชิงต้นแบบ, blueprint เสีย ใช้แนวคิดใหม่ที่เป็น Organic Management

         สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจาก กพร.   จะจัดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างต้นแบบการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยม (ของราชการ)   โดยกำหนดประชุมบ่ายวันที่ 5 ก.ย. และเช้าวันที่ 12 ก.ย.49   ผมไปร่วมไม่ได้ทั้งสองวัน   จึงเสนอความเห็นมาทางบล็อก   เนื่องจากเขาใส่ชื่อผมเป็นที่ปรึกษาของโครงการ

         มี รศ. ดร. นครินทร์  เมฆไตรรัตน์  เป็นหัวหน้าโครงการ

สิ่งที่ผู้จัดประชุมระดมความคิดต้องการจากการประชุมคือ  
1. หลักการ  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการสร้างต้นแบบการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยม ที่สามารถเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการและได้รับการยอมรับจากส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้อง
2. เกณฑ์หรือมาตรฐานที่เป็นตัวชี้วัดสำหรับนำไปใช้ในการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงาน

ผมขอให้ความเห็นดังต่อไปนี้
1. เป้าหมายของการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์คือ
 - การมีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี (Good Governance)
 - การบรรลุ I AM READY
 - การเดินในแนวทาง Learning Organization โดยใช้ KM เป็นเครื่องมือ
2. ไม่ควรคิดสร้างต้นแบบ   ควรคิดหา "การปฏิบัติดี" (Good Practice) ที่มีอยู่แล้ว   ไปเสาะหามาให้พบจำนวนหนึ่ง   แล้วเชิญสมาชิกของกลุ่ม/หน่วยงานที่มี GP มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย storytelling และ dialogue และสกัด "ขุมความรู้" (Knowledge Assets) ที่เป็นความรู้ปฏิบัติ   เอามาสังเคราะห์เป็น "แก่นความรู้" (Core Competence) ในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ฯ   แล้วโครงการดำเนินการขับเคลื่อน "เครือข่าย (CoP) หน่วยราชการยุคใหม่"   โดยจะต้องพิจารณาเครื่องมือด้านการจัดการอีกหลายอย่าง   ที่ สคส. มีประสบการณ์อยู่แล้ว   และยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ดร. นครินทร์
3. ต้องทำลายแนวคิดเชิงกลไก (mechanical) เชิงต้นแบบ, blueprint เสีย   ใช้แนวคิดใหม่ที่เป็น Organic Management

          ถ้า ดร. นครินทร์ต้องการคุยกับผมโดยตรง   ผมยินดีจัดเวลาให้ครับและถ้าต้องการให้ สคส. ถ่ายทอดทักษะในการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ GP และสกัดความรู้เอามาขับเคลื่อนเครือข่ายแนว KM   เราก็ยินดีให้ความร่วมมือครับ

วิจารณ์  พานิช
 21 ส.ค.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#กพร.#การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์#สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี#kmภาครัฐ

หมายเลขบันทึก: 45748, เขียน: 22 Aug 2006 @ 11:08 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)