วันนี้ตื่นแต่เช้าเพื่อไปทำหน้าที่ ที่ปัตตานี "ใส่เสื้อสีอะไรดี" คำถามแรกที่ผุดเข้ามาในห้วงคำนึง.... เสื้อเหลือง ..."เขาว่าเพิ่มค่าหัว".....แต่ไม่กลัว.......จิตเราบริสุทธิ์ กุศลแต่เช้าคงแคล้วคลาด หลายครั้งที่ดิฉันเจอปัญหาที่วิทยากรไม่ยอมมาสงขลา ยกเลิกการมาเป็นวิทยากรของเราบ่อยๆ ตามสถานการณ์ข่าวในโทรทัศน์ เพราะไมมั่นใจเรื่องความปลอดภัย ใน ขณะเดียวกันก็มีวิทยากรจำนวนมากเชื่อว่า "ชีวิตนี้นอกจากเราลิขิตได้ ก็ถูกลิขิตมาแล้วบางส่วน " "ดังเช่นเรื่องยมบาลเจ้าขา" เป็นต้น" วันนี้ดิฉันได้เรียนรู้ว่า สำนึกเรื่องความปลอดภัยของแต่ละคน ขึ้นอยู่กับพื้นฐานความคิด  ดิฉันเชื่อว่า  กรรมเป็นส่วนสำคัญ  อย่ากลัวอะไรที่ยังมาไม่ถึง เราควรให้กำลังใจคนที่อยู่ในพื้นที่โดยการเข้าไปให้เห็น แทนการพูดว่าฉันเป็นห่วงเธอมาก  ด้วยรักและห่วงใยคนในพื้นที่