ให้ตรวจสอบว่าเราได้รับ IP หรือไม่โดย

  • ไปที่ Start Run พิมพ์ CMD (จะได้หน้าต่างของดอสพรอม)

* พิมพ์ IPCONFIG จะได้รับรายงานว่ามี IPเป็นหมายเลขอะไร สำหรับคณะวิทย์ฯ เราใช้อยู่ด้วยกันคือ 192.168.164.* และ 192.168.165.* * ถ้าไม่มี IP ให้ตรวจสอบการ์ดแลนว่าใช้งานได้หรือไม่หรือ

  • ตรวจสอบสายสัณญาณ Internet ว่ามีการต่อหรือเสียบสายแน่นหรือไม่มีหลอดไฟสว่างอยู่หรือไม่