บุหลันลันตู

http://www.youtube.com/watch?v=PWWhQztKr60&feature=related

 

 

ล่องใต้

http://www.youtube.com/watch?v=eOwKEDTgm2c&feature=related

 

 

บุหงาปัตตานี

http://www.youtube.com/watch?v=BBv959CPjus&feature=related

 

บุหงาตันหยง

http://www.youtube.com/watch?v=v6j93sZ0g-8&feature=related

 

กลิ่นดอกปาหนัน (ดอกจำปูน ...ที่ข้าเคยดม)

http://www.youtube.com/watch?v=pDIZyX9ZMxQ

 

 

ยะลา

http://www.youtube.com/watch?v=ev362WsfBbs

 

คืนสมิหรา

http://www.youtube.com/watch?v=f5nmBSoTCy4

 

สงขลานี้มีอดีต

http://www.youtube.com/watch?v=eJEylhggjFU&feature=related

 

 

บุหงาตานี

http://www.youtube.com/watch?v=WtWExuVzrZc&feature=related