คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี  2549  ส่วนภูมิภาค  ระหว่างวันที่  16 - 18  สิงหาคม  2549  ภายใต้หัวข้อ  "เศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่ไทย  ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์"  โดยมี  ศ.ดร.เกษม  จันทร์แก้ว  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  เป็นประธานในพิธี  ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับความสนใจจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตากเข้าร่วมชมงานและร่วมในกิจกรรมแน่นขนัด

........................................

  

Dscf0033
Dscf0009
H
I