เรื่องสั้น

  ทดสอบ  

กำลังทดสอบระบบ เพื่อเตรียมใช้งาน เร็วนหีกดนวหก่ดสหกด่หสฟก่ดสหด่นหสก่ดหนสก่ดหสกด่นหฟกด่หสวกดี่หนกด่หกด่หด่หาด่หนดีไสดำไนรอ้หฟกาดีสกด่รกเหกล่ดหกรด่ดร่ดากหีงเล

สดีดสหก่ดสหก่ดหกดหกนสดาหนกรด่หกสดาห

ดหกสวด่หนยกดหกดวสหกดหกดหกดหฟดหกดหดหกดหกดกหดหด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทดสอบ

คำสำคัญ (Tags)#คนเขียนหนังสือ

หมายเลขบันทึก: 45467, เขียน: 20 Aug 2006 @ 14:10, แก้ไข, 11 Feb 2012 @ 15:40, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก
บันทึกล่าสุด


ความเห็น (0)