ตั้งแต่เช้า ฟัง อ.ราเชนทร์ และ อ.ทักษิณ ท่านแรกเป็น ผช.ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน ส่วนท่านต่อมาเป็นอาจารย์สอนอยู่วิทยาลัยเทคนิคน่าน  จัดรายการ ที่ สวท.น่าน 06.00-07.00 น.รายการข่าวรอบเมืองน่าน วันนี้พิเศษคือยุบรายการร่วมกันรายการสถานการณ์น้ำท่วมน่าน

                         ตอนแรกฟัง ๆ ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกันมาก  สาย ๆ ปรากฏว่า  เป็นเรื่องใหญ่  ยิ่งไปดูรายงานข่าว ที่ลุงจ่าเสนอผ่านเว็ป นสพ.เสียงชาวน่าน  สถานการณ์น้ำท่วมที่ อ.ท่าวังผาฯ  ท่วมตั้งแต่เมื่อค่ำวานนี้แล้ว http://www.chownan.com/webboard/generate.cgi?content=1214&board=board

                         เปิดวิทยุ สวท.น่าน คือ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 94.75  ยังมีสถานีวิทยุชุมชนอีกหลายสถานีช่วยกันรายงานข่าว  และรับเสียงจาก สวท.น่าน ไปถ่ายทอดอีก 

                         ฟังรายการข่าว ผู้ว่า รองผู้ว่า นายก รองนายก อบจ.นายกเทศมนตรี รอง นายก อบต.รอง ทีมบริหารราชการภูมิภาค ราชการท้องถิ่น ข้าราชการประจำ ข้าราชการการเมืองน้อยใหญ่ อาสาสมัครต่าง ๆ ช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีน่าชื่นชม  และทราบจากการรายงานว่า อ.ราเชนทร์ โทร.ประสานแบบน้อง แบบชาวบ้านไปถึง พลเอกจงศักดิ์ พานิชกุล เพื่อขอให้ช่วยบอกทางกองทัพภาคที่ 3  ขอสนับสนุนเฮลิคอร์ปเตอร์ ขณะบันทึก ฮ.มาช่วย 2 ลำแล้ว ( ฟังจากรายการทางวิทยุ สวท.น่าน ) ช่วยกันดีแบบนี้ต้องบันทึกไว้