ความเห็น 63944

น้ำท่วมน่าน19-20 ส.ค.2549

เขียนเมื่อ 
     ได้ฟังข่าวเหมือนกัน ยังไงก็ให้ชาวน่านปลอดภัยนะครับ