รถพลังงานไฟฟ้า E-Tec version II

ขอแนะนำ รถพลังงานไฟฟ้า E-Tec version II เป็นรถที่ได้รับการออกแบบวิจัยพัฒนาและทดสอบโดยทีมงานคณาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อะไหล่และชิ้ส่วนกว่า ๙๐ % ใช้วัสดุคุณภาพเดียวกับรถยนต์ซึ่งผลิตจากโรงานในประเทศที่ได้มาตรฐานสากล อุปกรณ์ทุกชิ้นผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ ออกแบบตามหลักวิศวกรรมยานยนต์ สิ่งที่สำคัญที่สุดรถพลังงานไฟฟ้า E-Tec version II เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คุณลักษณะของรถพลังงานไฟฟ้า E-Tec version II เป็นรถขนาด ๓ ที่นั่ง ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจากเบตเตอรี่และมอร์เตอร์ช่วยให้ต้นทุนพลังงานต่ำ สามารถชาร์ตไฟได้สะดวกพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการขับขี่ ระบบเบรกชนิดพิเศษ ๒ ล้อ พร้อมแป้นเบรกบังคับด้วยเท้า รัศมีวงเลี้ยวแคบ สามารถขับขี่ได้ง่ายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขนาดกระทัดรัดมีความคล่องตัวในการขับขี่ สะดวกหาที่จอดง่าย สามารถใช้งานได้หลากหลายโดยเฉพาะการเดินทางในพื้นที่ส่วนบุคคล

 

………………………………………..

F
E
G
D