พฤติกรรมที่ควรแสดงออกต่อคนในครอบครัว ควรเป็นอย่างไร ยกตัวอย่างประกอบด้วย

เทียนขาว
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
พฤติกรรมที่ควรแสดงออกต่อคนในครอบครัว

     ให้นักศึกษา ได้อธิบายพฤติกรรมที่ควรแสดงออกต่อคนในครอบครัว ควรเป็นอย่างไร? ยกตัวอย่างประกอบอย่างน้อย 1 ตัวอย่าง  (อธิบายพฤติกรรมที่ควรแสดงออกต่อครอบครัวของตนเอง) 1 หน้ากระดาษ A4

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้จัดกระบวนการมหาวิทยาลัยชีวิตความเห็น (6)

นางนิลยา ชวดพงษ์
IP: xxx.49.226.22
เขียนเมื่อ 

พฤติกรรมที่ควรแสดงออกกับคนในครอบครัวเป็นอย่างไร

สมาชิกในครอบครัวมี4คนพ่อแม่ลูก2คน

เราควรดูแลเอาใจใสเขาเป็นแม่บ้านที่ดีเป็นแม่ที่ดีของลูก ๆ และไม่แสดงอารมณ์โกรธและไม่แสดงความรุ่นแรงอดทนให้ มากที่สุด ไม่พูดในแง่ลบและให้ตระหนักในคำพูดจะต้องคิดก่อนที่จะพูด เพราะคำบางคำที่เราพูดไปแล้วมันทำให้คนที่ฟังมองเราเป็นคนไม่ดี และควรรับฟังความคิดเห็นของคนในครอบครัวบ้าง อย่าเอาความคิดของคัวเองเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นเราควรเอาใจเขามาใส่ใจเราอย่าหวังให้เขาทำดีกับเราฝ่ายเดียว และต้องรู้จักคำว่าให้คือให้อภัยให้โอกาสและเอาเหตุผลเป็นตัวตั้งและเราต้องเป็นเสาหลักให้กับลูกๆ พร้อมที่จะรับฟังปัญหาของคนในครอบครัวและอย่าเอาอารมณ์ตัดสินปัญหา ก็ไม่มีอะไรที่จะสายเกินแก่ และก็ควรพูดคำชื่นชมในยามที่คนในครอบครัวทำความดีและเป็นกำลังใจ และก็ควรพูดว่าแม่ภูมิใจมากลูกแม่เก่งมากความดีนะลูกตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ และรู้จักพูดกระตุ้นคนในครอบครัวให้มีความกระตื้อรื้อรนในการทำมาหากินในการตัดสินปัญหาทุกอย่างต้องรอบคอบรอบรู้ทุกอย่างและก็รู้จักยืดหยุ่นในบางเวลา

เขียนเมื่อ 

ได้รับแล้วนะคะ น่าชื่นชมมาก ขอให้ทำดีต่อไปค่ะ ครอบครัวเป็นสถาบันเล็กที่เป็นพื้นฐานของสังคม ถ้าเรามีฐานที่แข็งแรงก็จะทำให้ประเทศชาติเข้มแข็งไปด้วยค่ะ

นางจุฑามาศ บัวแก้ว
IP: xxx.183.21.156
เขียนเมื่อ 

อธิบายพฤติกรรมที่ควรแสดงออกต่อคนในครอบครัว ควรเป็นอย่างไร? ยกตัวอย่างประกอบอย่างน้อย 1 ตัวอย่าง

ในฐานะที่เป็นแม่บ้านของครอบครัว จึงต้องแสดงพฤติกรรมที่ดีต่อคนในครอบครัวซึ่งเป็นบทบาทและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้การดำรงชีวิตประจำวันเป็นไปอย่างมีความสุข หากมีปัญหาใดๆ เกิดขึ้นมาในครอบครัวก็ต้องมีการปรึกษาหารือเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาในทางที่ถูกต้อง โดยการแสดงพฤติกรรมต่างๆจึงต้องกระทำให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ครอบครัว เช่น การสอนการบ้านลูก ซึ่งสถาบันครอบครัวก็เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดีสำหรับเด็ก จึงควรต้องหมั่นดูแลเอาใจใส่ทบทวนเนื้อหาของลูกที่เรียนมาเพื่อให้เด็กทำความเข้าใจและมีความรู้ความสามารถเป็นคนดีในสังคมต่อไป 

 

เทียนขาว
IP: xxx.155.36.169
เขียนเมื่อ 

น่าชื่นชมมากนะคะ ถ้านักศึกษาพยายามจัดเวลาให้เหมาะสมในการดูแลครอบครัวให้มากขึ้น ลูกจะเป็นเด็กที่เอาใจใส่และมีความรักความผูกพันในครอบครัวมากๆคะ

นางสาวจิตร์ แก้วแจ่ม
IP: xxx.49.43.42
เขียนเมื่อ 

พฤติกรรมที่ควรแสดงออกต่อคนในครอบครัว

สำหรับดิฉันนั้นตัวอย่างที่ควรอย่างที่ควรแสดงออกต่อตนในครอบครัวคื่อ1ควรเป็นตัวอย่างที่ดีของคนในครอบครัวอย่างเช่นทำหน้าที่เป็นแม่ที่ดีมีความรับผิดชอบในครอบครัวทำงานช่วยกันอย่างเช่นตื่นเช้าเช้ามากวาดบ้านหุงข้าวทำกับข้าวแต่งตัวให้ลูกไปโรงเรียนและสิ่งที่สำคัญคือควรให้กำลังใจลูกและคนในครอบครัวด้วยการพูดจาดีมีมารยาทเป็นอย่างที่ดีเช่นไม่ดื่มสุราไม่เล่นการพนันไม่เที่ยวเตร่คบเพื่อนไม่ออกนอกบ้านในเวลากลางคืนจึงไม่จำเป็นไม่ทำให้คนในครอบครัวหนักใจหรือลำบากใจเพราะเรา

เขียนเมื่อ 

พฤติกรรมที่ควรแสดงออกต่อสมาชิกในครอบครัว เป็นบทบาทหน้าที่ ที่ทุกคนในครอบครัวต้องให้ความสำคัญให้มาก ไม่ควรมองว่าเป็นสิ่งเล็กน้อย ไม่จำเป็นต้องให้ความสำคัญ ซึ่งบนพื้นฐานของความเป็นจริงแม้เพียงคำพูดเล็กๆน้อยหรือการแสดงออกด้วยสีหน้าและแววตาของคนที่เป็นลูก เป็นพ่อหรือแม่ล้วนแล้วแต่มีผลต่อความรู้สึกทางใจของคนในครอบครัวทั้งนั้น

ดังนั้น พฤติกรรมทุกอย่างที่จะต้องแสดงออกต่อคนในครอบครัว ต้องให้ความสำคัญและใส่ใจ ทุกคำพูด ทุกกริยา หรือบางครั้งพ่อแม่อาจจะต้องเหนื่อยมากกว่าแค่เพียงตามใจลูก แต่จะต้องเหนือยและอดทนเป็นสองสามเท่าหรือมากกว่าว่า เหตุผลที่ไม่ควรทำหรือไม่ควรได้ของเล่นเหล่านั้นเพราะอะไร อย่างน้อยพ่อแม่จะได้มีโอกาสนเรียนรู้และสอนลูกได้ในโอกาสเดียวกันด้วยนะคะ