ขวดน้ำหอมที่เป็นสเปรย์ บางครั้งไม่สามารถฉีดพ่นได้ ให้ถอดหัวฉีดข้างนอกออก เอาไปแช่น้ำร้อน พร้อมกับนำรูฉีดลงแช่น้ำร้อนด้วย แล้วใช้เข็มเล็กๆแทงทะลุรูที่ฉีด สวมหัวฉีดพลาสติกเข้าที่เดิม ขยับให้ตรงช่อง แล้วลองฉีดสเปรย์ จะฉีดออกได้ดีขึ้น