ใช้เนื้อสับปะรดเป็นยากำจัดหูดได้ โดยตัดเนื้อสับปะรดแปะลงบนหูด ปิดทับด้วยพลาสเตอร์ ทิ้งไว้จนเนื้อสับปะรดเละ จึงเปลี่ยนใหม่ ทำเช่นนี้บ่อยๆ หูดจะอ่อนตัวและหลุดหายไปเอง