นำหวีที่สกปรก จำเป็นที่จะทำความสะอาดอย่างรีบเร่ง ให้นำหวี ผสมเบ็กกิ้งโซดาเล็กน้อย ประมาณ 5-10 นาที แล้วนำมาล้างนำ จะทำให้มองดูสะอาดเหมือนหวีใหม่