วันนี้อยากชวนเพื่อนๆ ชาว Blog มาเที่ยว “เมืองเพชรบุรี” มารับทาน “ขนมตาล” ในวันหยุด 12- 13 สิงหาคม 2554 กันนะเจ้าคะ  พระสุนทรโวหาร นามเดิม ภู่ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า สุนทรภู่ เป็นกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียง ได้รับยกย่องเป็น เชกสเปียร์แห่งประเทศไทย เกิดหลังจากตั้งกรุงรัตนโกสินทร์   ได้เขียนกลอนบทหนึ่งที่ตรึงใจนักไว้ว่า==>


     เจ้าของตาลรักหวานขึ้นปีนต้น
     ระวังตนตีนมือระมัดมั่น
     เหมือนคบคนคำหวานรำคาญครัน
     ถ้าพลั้งพลันเจ็บอกเหมือนตกตาล


ประกอบกับเพลง ๆหนึ่งของท่านสุรพล โทณะวนิก ที่กล่าวไว้ว่า


เพลงหนึ่งคือเพลง "รสตาล" ของ ครู เอื้อ สุนทรสนาน คำร้องโดยสุรพล โทณะวนิก ซึ่งใช้นามปากกาว่า “วังสันต์” ได้แรงบันดาลใจจากบทกลอนของสุนทรภู่ เรื่อง นิราศพระบาท เนื้อหาดังนี้


      เจ้าของตาลรักหวานขึ้นปีนต้น  

      เพราะดั้นด้นอยากลิ้มชิมรสหวาน  

      ครั้นได้รสสดสาวจากจาวตาล  

      ย่อมซาบซ่านหวานซึ้งตรึงถึงทรวง  

      ไหนจะยอมให้เจ้าหล่นลงเจ็บอก  

      เพราะอยากวกขึ้นลิ้นชิมของหวง  

      อันรสตาลหวานละม้ายคล้ายพุ่มพวง  

      พี่เจ็บทรวงช้ำอกเหมือนตกตาล


จากบทกลอน เรามาชม “ขนมตาล” เมืองเพชรกันดีกว่านะคะ

และหมวกใบตาล และ ผลิตภัณฑ์จากต้นตาล กันนะคะ
          ขอบคุณคะ

         สมศรี นวรัตน์