ทวีรัตน์


อาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
Username
ntaweera
สมาชิกเลขที่
16477
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

การศึกษา 

  • ประถมต้น ร.ร.บ้านบางโหนด
  • ประถมตอนปลาย ร.ร.บ้านศาลาแก้ว
  • มัธยมต้น ร.ร.หัวไทรบำรุงราษฎร์ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
  • ปวช. สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคระนอง
  • ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วทบ. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • กำลังศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ

การทำงาน 

2527-2540  ช่างไฟฟ้า  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2540-ปัจจุบัน  อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  • ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี