จดหมายลับฉบับสองเกลอ

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่เริ่มตราขึ้นใช้ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 4 แห่งราชวงศ์จักรี ราวพุทธศักราช 2440 ซึ่งตรงกับรัตนโกสินทรศก 116 และได้มีการใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นแบบแผนในการปกครองทั่วราชอาณาจักร ยกเว้นเขตกรุงเทพมหานคร ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 ทรงดำริเห็นควร แก้ไขพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้สอดคล้องกับการปกครองที่เป็นอยู่ในรัชสมัยของพระองค์ แล้วจึงรวบรวมตราขึ้นเป็นพระราชบัญญัติปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457

จดหมายลับ

ฉบับสองเกลอ 

ภาค1

ถึงคุณท้ากสิน

                  คุณเป็นผู้โชคดีได้รับมอบหมายจากองค์กรของเราให้ปฏิบัติภาระกิจลับเพื่อประโยชน์สุขของบรรดามวลมนุษยชาติ แต่เรามีเวลา ให้คุณเพีนง 10 วินาทีในการแกะรหัสต่อไปนี้เพื่อนำไปสู่ภารระกิจลับของคุณ รหัสที่ 1 สมัยสมบูรณาญาสิทธิราช รหัสที่ 2 พระราชบัญญัติ รหัสที่ 3 และกฎหมาย รหัสที่ 4 ย้อนไปตั้งแต่ รหัสที่ 5 ลักษณะปกครองท้องที่ รหัสที่ 6 จงสืบค้น รหัสที่ 7 ที่ถูกยกเลิก รหัสที่ 8 ราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับ หากเรียงรหัสข้างต้นได้ถูกต้อง คุณจะพบคำสั่งของภาระกิจในครั้งนี้          

                 อย่าลืม คุณมีเวลาเพียง 10 วินาที เท่านั้น หลังจาก 10 วินาทีแล้วรหัสทั้งหมดจะหลอมละลายไปกับอากาศธาตุ เริ่มปฏิบัติการได้แล้ว ณ บัดนี้

                10..9..8..7..6..5..4..3..2..1..0..หมดเวลา

                เราลองมาดูกันนะครับว่าท่านสามารถแกะรหัสของเราได้ถูกต้องหรือไม่ รหัสที่คุณได้รับคือ 6-8-2-5-3-7-4-1 "จงสืบค้นราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่และกฎหมายที่ถูกยกเลิกย้อนไปตั้งแต่สมัยสมบูรณาญาสิทธิราช "

                                                               จากช้วนผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม

                                                                         (อดีตเพื่อนร้าก)

 

 ถึงช้วน(อดีต)เพื่อนรัก

                  กันได้รับจดหมายปริศนาจากนายแล้ว ตอนนี้กันได้กระจายข่าวไปสู่บรรดาสาวกลัทธิท้ากสิโนมิกแล้ว หากมีข่าวจะรีบแจ้งให้นายทราบทันที

                                                                   จากท้ากสินผู้รักเพื่อนเท่าบริติชเวอจินเสมอ

                                                                        

ถึงคุณท้ากสิน

                กันขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือจากนาย กันเห็นว่านายไม่ต้องรีบร้อนนักก็ได้ ค่อยดำเนินการหลังกลับจากทัวร์นกเอี้ยงรอบที่ 500 ก็ได้นะ กันรอได้

                                                                      จาก ช้วน (อดีตเพื่อนรัก)

ถึงช้วน(อดีต)เพื่อนรัก

               กันได้รับรายงานจากสาวกคนหนึ่งว่า ที่เนติบัณฑิตยสภา เค้าได้ทำการรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ไว้ กันว่าข้อมูลนี้คงเป็นประโยชน์กับนายไม่มากก็น้อย นอกจากนี้กันยังได้รับรายงานจากสาวกอีกคนว่า พระราชบัญญัติฉบับนี้เริ่มตราขึ้นตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 4 แห่งราชวงศ์จักรี ราวพุทธศักราช 2440 ซึ่งตรงกับรัตนโกสินทรศก 116 และได้มีการใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นแบบแผนในการปกครองทั่วราชอาณาจักร ยกเว้นเขตกรุงเทพมหานคร กันคาดว่าน่าเป็นเพราะในสมัยนั้นเราปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ที่แบ่งการปกครองเป็นส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นั่นย่อมหมายความว่าพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่นั้นใช้เฉพาะกับการปกครองส่วนภูมิภาคเท่านั้นหรือ (นายค่อยตอบกันก็ได้นะ)

            ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 ทรงดำริเห็นควร แก้ไขพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้สอดคล้องกับการปกครองที่เป็นอยู่ในรัชสมัยของพระองค์ แล้วรวบรวมตราขึ้นเป็นพระราชบัญญัติปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 ที่เราใช้ปกครองประเทศไทยสืบต่อกันมาจวบจนถึงปัจจุบันนับเป็นระยะเวลากว่า 92 ปี แม้ว่าบทบัญญัติบางมาตราจะถูกแก้ไข ให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองแต่ละยุคสมัย แต่อย่างไรก็ดีบทใหญ่ใจความสำคัญเมื่อครั้งเริ่มบัญญัติก็ยังคงเป็นฐานรากแห่งการปกครองสยามประเทศตลอดเรื่อยมาจนถึงราชอาณาจักรไทยในกาลปัจจุบัน

              ด้วยเหตุนี้เอง กันในฐานะลูกหลานไทยคนหนึ่ง จึงขอใช้โอกาสนี้ยกย่องเทิดทูลในพระปรีชาสามารถของพระบูรพมหากษัตริยาธิราชย์เจ้าของไทยทั้งสองพระองค์ที่ทรงเป็นผู้วางรากฐานพระราชบัญญัติปกครองท้องที่

ปล. นายไม่ต้องทราบซึ้งจนน้ำ(ตา)ท่วมนะ กันแค่ถูกอารมณ์ ชาตินิยมพาไปนิดหน่อยเท่านั้นเอง

                                                          จากท้ากสินผู้รักเพื่อนเท่าบริติชเวอจินเสมอ

                                      

ถึงคุณท้ากสิน(อดีต)เพื่อนรัก                   

                 กันรู้สึกทราบซึ้งจริงๆที่นายรู้สึกรักชาติบ้านเมือง กันขอตอบคำถามของนายที่ว่า "พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่นั้นเฉพาะใช้กับการปกครองส่วนภูมิภาคเท่านั้นหรือ " เท่าที่กันทราบจากสหาย เค้าบอกว่าในสมัยนั้นการปกครองในเขตกรุงเทพฯเป็นไปตาม "ประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ในเขตชั้นในกรุงเทพมหานคร" ส่วนอำเภอชั้นนอกกรุงเทพฯและหัวเมืองต่างๆที่เป็นมณฑลเทศาภิบาล ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 เท่าที่กันทราบก็มีเพียงเท่านี้หากนายมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็ช่วยส่งข่าวมาด้วยนะ

                                                            รักเพื่อนเสมอ

                                                                ช้วน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 3 สิ่งดีๆในชีวิต

คำสำคัญ (Tags)#กฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องที่

หมายเลขบันทึก: 45168, เขียน: 18 Aug 2006 @ 10:56 (), แก้ไข: 15 Apr 2012 @ 01:29 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)