ความดีคืออะไร...แค่ไหนเรียกว่าความดี...

      ที่สำนักงานของดิฉันมีการพูดถึงการส่งเสริมให้ทุกคนเป็นคนดี...และมีการพูดกันว่า หากเราต้องการส่งเสริมให้ทุกคนทำความดี เราน่าจะมีการให้ทุกคนบันทึกความดีของตัวเองไว้ ลักษณะเรื่องเล่าว่าวันนี้ได้ทำความดีอะไรไว้บ้าง...อาจบันทึกทุกๆวัน หรือเฉพาะวันที่มีการกระทำที่รู้สึกภาคภูมิใจก็ได้...

      มีผู้ถามว่าความดีคืออะไร หรือแค่ไหนจึงเรียกว่าความดี ...แค่ไหนจึงควรบันทึก.....

  • ซักรีดเสื้อผ้าให้ภรรยา....

  • การพาลูกไปเที่ยว....

  • การดูแลพ่อแม่...

  • การให้เงินขอทาน...

  • การสอนนักเรียน...

  • การสอนเพื่อนเล่นเกมส์...

  • การตักบาตร...

  • ฯลฯ

  • ทั้งหลายนี้เป็นการทำความดีที่นำมาบันทึกได้ไหม....

      ดูว่าการถาม เป็นการถามสนุกๆ แต่สะท้อนความเป็นจริงว่า ความดีตามความรู้สึกของแต่ละคนจะแตกต่างกัน...

       ถ้าในความเห็นของลำดวน คิดว่าการทำความดีคือ การกระทำที่เราทำแล้วมีความสุข และการทำนั้นต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนรอบๆข้าง ไม่เกิดผลกระทบที่ไม่ดีกับสาธารณชน สัตว์ พืช สิ่งของ การกระทำนั้นส่งผลดีต่อตนเอง หรือต่อสังคม ประเทศ โลก.....(เพื่อนๆมีความเห็นว่าอย่างไรบ้างคะ)