27 มิถุนายน 2554...การจัดเรียงอิเล็กตรอน

Sithasinee
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

27 มิถุนายน 2554
สอนการจัดเรียงอิเล็กตรอน ให้ทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติม ก่อนจะขึ้นเรื่องวิวัฒนการของตารางธาตุ ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้นำความรู้ที่ได้ไปต่อยอด และมีความเข้าใจมากขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกสอนของนักศึกษา ป.บัณฑิต (สควค.) รุ่น ๑๔ (ภาคเรียนที่ 1/2554)ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

รอออ ร๊อ