สรุปชุมชนสีเขียว

Be green
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อม  หรือโครงการชุมชนสีเขียว  

เป้าหมายโครงการคือ ชุมชนสามารถจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนด้วยตนเอง โดยมีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

 

          ากการดำเนินกิจกรรมต่างๆภายใต้โครงการชุมชนสีเขียว จนใกล้จะสิ้นปีงบประมาณประจำปี  2554

แล้ว นั้น    ปี 2554 ซึ่งเป็นก้าวแรก  กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ จะเป็นรูปแบบการประชุม  การประชาสัมพันธ์รณรงค์ และการอบรมให้ความรู้ 

                จากการประสานงาน ประสานคน และการดำเนินงานต่างๆที่ผ่านมาได้เกิดการเรียนรู้ว่า

 

                                ประชุมคณะทำงานชุึมชนสีเขียว

                    ประชุมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานชุมชนสีเขียว


1. การทำงานชุมชน ต้องรู้จักชุมชน  ซึ่งมิใช่แค่บริบททางกายภาพ แต่จะต้องรู้จักสัมพันธ์กับคน  ดังนั้นการทำงานในปีที่ 1 เรียกว่าเป็นการทำงานค้นหาคนทำงาน หรือเพื่อนทำงาน

เพื่อนทำงาน คือคนที่มีให้ความร่วมมือ สนใจ ในสิ่งที่จะทำร่วมกัน  ที่ผ่านมาการทำกิจกรรมใดๆ แล้วไม่เกิดเป็นรูปธรรม เป็นเพราะเราไม่มีคนทำงาน  แม้มีงบประมาณแต่ไม่มีคน ก็ไม่สามารถดำเนินการได้

 

    ความร่วมมือของหน่วยงานในการจัดนิทรรศการเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก


2.การบูรณาการงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ  โดยเฉพาะงานสุขภาพกับสิ่งแวดล้อม   จากการได้รู้จักสัมพันธ์กับพี่ๆเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชนโพธาวาส    หรือเป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พบว่า งานของหน่วยงานสามารถบูรณาการ่วมกันในเชิงปฏิบัติ ที่เป็นรูปธรรม  เพราะมีกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน  ดังนั้นการแลกเปลี่ยนข้อมูล  บอกเล่าสิ่งที่แต่ละคนทำ ก็ทำให้เกิดการหนุนเสริมกันและกัน   ช่วยให้ประหยัดงบประมาณและเวลา

 

               ขบวนพาเหรดรณรงค์เรื่องการจัดการขยะเพื่อลดโลกร้อน

3.การเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆภายในชุมชน ทำให้เห็นความเป็นไปได้ที่จะดำเนินการต่อเนื่อง  อันนี้ดูจากการทำกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ความสำเร็จที่เกิดขึ้น มาจากความร่วมมือจากสมาชิกกลุ่มต่างๆในชุมชน หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม ชุมชนได้มีแนวคิดที่อยากทำกิจกรรมเป็นประจำทุกปี เมื่อพิจารณาแล้วชุมชนสามารถดำเนินการได้เอง จึงมีโอกาสที่จะยั่งยืนต่อไป

 

                            เยาวชนร่วมรณรงค์ลดโลกร้อน

 การดำเนินงานต่อไปในปีหน้า  คงจะเป็นรูปแบบการติดต่อประสานงาน แจ้งข่าวสารการทำงานระหว่างกัน อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างเพื่อนในการทำงานเพิ่มมากขึ้น  สำหรับกิจกรรมสิ่งแวดล้อม จะให้ความสำคัญกับการเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่คนในชุมชนสนใจ  เพื่อจะให้เกิดการคงอยู่ของกิจกรรมต่อไป  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนไทยหัวใจสีเขียวความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#ชุมชนสีเขียว

หมายเลขบันทึก

450828

เขียน

25 Jul 2011 @ 14:59
()

แก้ไข

11 Dec 2012 @ 13:49
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก