21 ก.ค 2554 เกมกับการเรียนการสอน

Nittaya
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
นักเรียนให้ความร่วมมมือดี และตั้งใจทำกิจกรรม

วันนี้เป็นวันพฤหัสบดี  เป็นสุดท้ายของการเรียนการสอนของสับดาห์นี้ วันนี้นำข้อสอบสำหรับสอบกลางภาคของนักเรียนให้คุณครูพี่เลี้ยงดู  (สอบประมาณ 2-4 สิงหาคม  ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลง หลังจากที่เลื่อนมาแล้วครั้งหนึ่ง)  ช่วงนี้ก็เลยเร่งสอนเพื่อให้ทันเนื้อหา  และทบทวนให้นักเรียน

วันนี้คาบที่ 3-4 สอนชั้น ม.1/4  มาต่อเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชต่อ  เรียนเกี่ยวกับกระบวนการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอก  และต่อด้วยเรื่องการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช  การเรียนการสอนในเรื่องการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเป็นการเรียนการสอนแบบเกมโดยใช้บัตรคำ  นักเรียนให้ความร่วมมมือดี  และตั้งใจทำกิจกรรม  ในช่วงท้ายคาบนักเรียนทำใบงาน  และทำแบบฝึกหัดตรวจสอบความเข้าใจ

ช่วงบ่ายไม่มีสอนแต่นั่งตรวจการบ้าน  ตรวจงานนักเรียน  และจัดบอร์ดข่าวเกี่ยวกับข่าววิทยาศาสตร์

ช่วงก่อนกลับบ้านก็แวะไปดูนักเรียนปลูกข้าว  ปลูกผัก  และแยกย้ายกันกลับบ้าน
หมดไปอีกวัน 

วันนี้หลังจากนำเกมมาผสมกับการสอนทำให้การสอนไม่น่าเบื่อ  นักเรียนสนุกกับการเรียน  เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนการสอนให้เป็นบรรยากาศที่น่าเรียน  นักเรียนให้การตอบรับดี  สังเกตจากการให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม  ทำให้การเรียนการสอนในวันนี้เป็นไปด้วยดี

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิดใจไปกับ Nittayaความเห็น (0)