13 ก.ค 2554 วันที่รอคอย

Nittaya
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การเรียนการสอนในคาบนี้รู้สึกว่าจะช้ามาก นึกในใจว่าทำไมวันนี้ 1 คาบมันยาวนานจังเลย....

วันนี้มาแต่เช้าอีกวัน...ตื่นเต้นกว่าเมื่อวานอีก  วันนี้อาจารย์นิเทศก์มาจริง ๆ อาจารย์มาแต่เช้า  08.00 น. นักเรียนเคราพธงชาติพอดี

วันนี้ช่วงเช้ามีสอนคาบเดียว  คาบที่ 1 สอนชั้น ม.1/2 อาจารย์นิเทศก์ก็เลยเข้าดูห้องของเราก่อน อาจารย์เข้ามาหลังจากการสอนไปแล้วประมาณ 5 นาที (อยู่ห้องปกครองคุยกับคุณครูพี่เลี้ยง)  นักเรียนแปลกใจตอนอาจารย์เข้าไปในห้องเรียน  เพราะไม่ได้บอกนักเรียนว่าใครจะมา บรรยากาศการเรียนการสอนในช่วงแรกดูแปลก ๆ...

การสอนก็สอนตามปกติที่เคยสอน  คือทบทวนเรื่องที่เคยเรียนมาก่อนหน้าก่อนที่จะขึ้นเรื่องใหม่...ห้องนี้เมื่อวันจันทร์ทำการทดลองการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุ ไปแล้ว  คาบนี้ก็เลยมาอภิปรายผลการทดลอง  และสรุปผลการทดลอง  เฉลยคำถามท้ายกิจกรรมการทดลอง  และให้นักเรียนทำใบงานเรื่องการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุ  และทำกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ  ตามลำดับ

การเรียนการสอนในคาบนี้รู้สึกว่าจะช้ามาก นึกในใจว่าทำไมวันนี้  1 คาบมันยาวนานจังเลย....สอนไปก็ชำเลืองมองเวลาไปด้วย...แต่การเรียนการสอนในคาบนี้ก็เป็นไปด้วยดีค่ะ...

อาจารย์นิเทศก์ไม่ได้ว่าอะไรมากมาย...อาจารย์บอกว่า  ดูเหมือนเราไม่ตื่นเต้น  สอนเป็นธรรมชาติ  อาจารย์บอกว่าการสอนที่มีการเดินไปตามโต๊ะของนักเรียน  เป็นการควบคุมห้องเรียนที่ดี...(ทำให้เรายิ้มออกได้)

แต่อาจารย์บอกว่าสงสัยการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เขียนเป็นลำดับ 1 2 3 ....ไม่ได้ระบุว่าเป็นขั้นนำ ขั้นสอน  ขั้นสรุป เหมือนคนอื่น ...เลยตอบอาจารย์ไปว่า  ตอนแรกก็ทำเป็นขั้น ๆ เหมือนกัน แต่ที่นี้คุณครูพี่เลี้ยงบอกว่าไม่ต้องเขียนก็ได้  เขียน 1 2 3 ....ก็ได้  เพียงแต่ขอให้เรารู้ว่าลำดับที่ว่านั้นที่เราสอนนั้นมันอยู่ขั้นไหนแล้ว...ซึ่งหลายคนก็บอกว่าเป็นสไตน์  หรือรูปแบบของการเขียนแต่ละคน...
ก็เลยเขียนตามรูปแบบของคุณครูพี่เลี้ยงที่โรงเรียน....

หลังจากอาจารย์นอเทศก์กลับไปแล้ว  ก็นั่งทำใจสักพัก จากนั้นก็ลงไปช่วยงานที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา  (ช่วยงานโรงเรียน สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง)  วันนี้ว่างเลยลงไปช่วย

ตอนบ่ายคาบ 5 สอน ชั้น ม.1 /1 ให้ทำการทดลองเรื่อง การลำเลียงน้ำและแร่ธาตุ ทำใบงาน  และทำการทดลองเรื่องการคายน้ำของพืชต่อ

คาบที่  6 สอนชั้น ม.1/4 ห้องนี้สรุปผลการทดลองที่ทำไปแล้วเมื่อคาบที่แล้ว  ให้นักเรียนทำกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ  และมอบหมายงานให้นักเรียนนำ  ดอกไม้มาศึกษา  และทำการทดลอง  ในวันที่ 20 รกฎาคม  2554

วันนี้ก็เป็นวันที่รอคอยมานาน...และคิดว่าสักวันคงมาถึง  และก็มาถึงจริง ๆ   และจะมาอีกครั้งหลังสอบกลางภาค  ประมาณต้นเดือนสิงหาคม 2554  (ตื่นเต้นอีกรอบหนึ่ง) 

ขอบคุณอาจารย์พสุที่มาเยี่มชมและให้คำแนะนำดี ๆ ค่ะ
และขอบคุณคุณครูพี่เลี้ยงที่เป็นกำลังใจให้เสมอค่ะ...ขอบคุณค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ Nittaya Pantamas (ภาคเรียนที่ 1/2554)ความเห็น (0)