20 ก.ค 2554 เรียนวันแรก

Nittaya
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เด็ก ๆ ก็คุยกันใหญ่เลย เข้ามาในห้องแล้วก็นั่งคุยกัน กว่าจะพร้อมและอยู่ในความสงบก็ใช้เวลานานพอสมควร

วันนี้เป็นวันพุธ  เป็นวันแรกของการเรียนการสอนหลังจากที่หยุดในช่วงเข้าพรรษา 

วันนี้มีสอนตั้งแต่เช้า  คาบที่ 1  สอนชั้น ม.1/2 ซึ่งสืบเนื่องมาจากวันนี้เป็นวันแรกที่มาเรียน  เด็ก ๆ ก็คุยกันใหญ่เลย  เข้ามาในห้องแล้วก็นั่งคุยกัน  กว่าจะพร้อมและอยู่ในความสงบก็ใช้เวลานานพอสมควร

คาบนี้ ทบทวน  และสรุปการลำเลียงน้ำ  แร่ธาตุ  และอาหารทั้งหมด  และขึ้นเรื่องใหม่คือเรื่องการสืบพันธุ์ของพืช  โดยเรียนรู้ส่วนประกอบของดอกไม้ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้ในการสืบพันธุ์ของพืชแบบอาศัยเพศ 

นักเรียนให้ความสนใจดี  ตอบคำถามเวลาที่ครูถามได้  เวลาสอนคาบเดียววันนี้เหมือนผ่านไปเร็วมาก  เผลอแป๊บเดียวก็หมดคาบแล้ว

มีสอนอีกทีคือช่วงบ่ายคาบที่ 5 สอนชั้น ม.1/1  ห้องนี้ก็ไม่ต่างจากห้องอื่นคือ  เข้ามาก็คุยกันไม่ยอมหยุด  กว่าจะเข้าที่ได้ก็ผ่านไปกว่า 10  นาที  แต่พอเรื่มเข้าสู่บทเรียนก็เงียบจนครูแปลกใจ  แต่คิดในใจว่าดีแล้วหล่ะ...เวลาเล่นก็เล่น  เรียนก็เรียน  ไม่ว่ากัน  เป็นธรรมดา  ไม่เจอกันหลายวัน  คงมีเรื่องมาเล่าให้กันฟังเยอะเลย....
วันนี้ห้องนี้เรียนเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชเหมือนกัน  และนักเรียนก็ตั้งใจเรียนดี  สามารถตอบคำถามเวลาครูถามได้

คาบที่ 6  สอนชั้น ม.1/4  ห้องนี้ก็เหมือนห้องอื่น  คือ  เริ่มเรียนเรื่องการสืบพันธุ์ของพืช  เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของดอกไม้  ช่วงท้ายคาบใหห้นักเรียนทำใบงานมาส่งครูในคาบต่อไป

การเรียนการสอนในวันนี้  อาจจะเสียเวลาบ้างเล็กน้อยก่อนเรียน  แต่สุดท้ายแล้วการเรียนการสอนก็เป็นไปด้วยดีนักเรียนตั้งใจเรียนกันทุกคน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ Nittaya Pantamas (ภาคเรียนที่ 1/2554)ความเห็น (0)