ผมได้เข้าร่วมการประชุมภาคีท้องถิ่นในวันที่ 15 สิงหาคม 49  ที่ผ่านมา    ได้ฟังพี่ทรงพล  เจตนาวณิชย์  จากโครงการสร้างเสริมการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข  มาเล่าวิธีการทำประชาคม   เลยรู้สึกว่าดี  และน่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติในพื้นที่  จึงขอประมวลมาฝากพอคร่าวๆนะครับ

การทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน (หรือตำบล ก็ตาม)  หลายคนที่กระโจนเข้าไปที่เรียกประชุมชาวบ้านเลยทีเดียว    ซึ่งตรงนี้มีข้อจำกัดที่พบคือ  ความสลับซับซ้อนของกลุ่มคนที่หลากหลาย  ย่อมมีความต้องการที่หลากหลาย  จนบางครั้งมันเป็นกำแพงปิดกั้นจนไม่เห็น  ความต้องการในเชิงลึกของคนเฉพาะกลุ่ม  เช่น  เด็กและเยาวชนก็ต้องการอีกอย่างหนึ่ง    ผู้สูงอายุ ก็มีความต้องการเป็นอีกแบบหนึ่ง   สตรี หรือแม่บ้านก็ต้องการอีกแบบหนึ่ง

พี่ทรงพลบอกวิธีเริ่มต้นโดยเฉพาะคนที่ยังมีประสบการณ์ทักษะการทำเวทียังน้อยอยู่     ว่าให้เริ่มต้นโดย

ขั้นแรก  ไปคุยเป็นรายคนก่อน  โดยเลือกสุ่มเอา  ตรงนี้จะช่วยให้เห็นตัวคนที่จะดึงเข้ามา

ขั้นที่สอง      เริ่มคุยกันเป็นวงมากขึ้น  โดยแยกเป็นกลุ่ม  เด็ก  ผู้สูงอายุ  สตรี   พ่อบ้าน   เป็นต้น  ขั้นนี้จะช่วยให้เห็นความต้องการร่วมของกลุ่มได้ดี

ขั้นที่สาม   จึงจะคัดเลือกจากกลุ่มต่างๆ  คละความหลากหลายให้มีทุกกลุ่ม   ช่วยให้เชื่อมโยงความแตกต่างหลากหลาย    ทำให้คนในชุมชนเรียนรู้ได้ภาพกว้างของชุมชนตนเองได้ดีขึ้น