ความเห็น 1111861

การทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน

ภีรวัฒน์
IP: xxx.123.8.20
เขียนเมื่อ 

ขั้นตอน เอกสาร วิธีการจัดทำเวทีประชาคมท้องถิ่น เช่น ประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบล (อบต.) ประชาคมเมือง (เทศบาลตำบล) ใครมีความคิดเห็นหรือมีเอกสารให้ศึกษาบ้างคะ ช่วยส่งให้ศึกษาผ่านอีเมลนี้ด้วยค่ะ

หมายเหตุ... เคยทำแต่ประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมระดับตำบลของ อบต.จะใช้หลักการคล้ายของ อ.ทรงพล คือแยกค้นปัญหา ความต้องการ แนวทางแก้ไข ในแต่ละกลุ่ม แล้วค่อยมารวมปัญหาความต้องการ แนวทางการแก้ไขปัญหาในแต่ละเรื่องที่แต่ละกลุ่มมีความคิดเห็น (ปัจจุบัน ต้องการวิธีการทำประชาคมเมือง ระดับเทศบาลตำบล )