ความเห็น 63364

การทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน

เขียนเมื่อ 
เทคนิคการทำเวทีประชาคมหมู่บ้านที่ อ.ทรงพล แนะนำ นับว่าดีมาก จะนำไปแลกเปลียนในวงเรียนรู้คุณอำนวยโครงการแก้จนเมืองนคร และนำไปปรับใช้ต่อไป ขอบคุณคุณธวัช ที่นำมาเล่า