ความเห็น 62876

การทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน

เขียนเมื่อ 

สะดุดกลุ่มคำว่า  เวทีประชาคมหมู่บ้าน

เมื่อวันหยุด 3 วันที่ผ่านมา  ได้เข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อทำวิจัยภาคสนาม  

ดิฉันตรงรี่เข้าไปที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน  ซึ่งกำลังจะมีการประชุมที่เขียนไว้ที่กระดานว่า  เวทีประชาคมหมู่บ้านตามโครงการปฏิบัติการแก้จนแบบเข้าถึงทุกครัวเรือนเพื่อจัดทำแผนชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

มีชาวบ้านมาชุมนุมตั้งแต่เช้าค่ะ    และบ่นว่าไม่ได้ไปทำนา  ทำไร่  เนื่องจากต้องมาประชุมที่นี่  โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า

กำลังศึกษาเรื่องนี้  พอดีมาพบในบันทึกของท่าน  เป็นเรื่องเดียวกัน  หรืออย่างไรคะ  ขอบคุณค่ะ