โรคใบขาวของอ้อยจัดการได้

อย่าประมาทโรคใบขาวของอ้อย

การจัดการความรู้การจัดการศัตรูพืช

ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด  จังหวัดขอนแก่น

วันที่  ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๔                            

ณ  โรงแรมราชาวดีรีสอร์ทแอนด์สปา  อำเภอเมือง   จังหวัดขอนแก่น

สถานี  : การป้องกันกำจัดโรคใบขาวอ้อย

วิทยากรประจำสถานี : ดร. นิลุมล   ทวีกุล    จาก สวพ. เขตที่ 3

 

โรคใบขาวอ้อย

                                                                          

เชื้อสาเหตุ   เชื้อไฟโตพลาสมา (Phytoplasma)
อาการของโรค
 โรคใบขาวสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกระยะการเจริญเติบโต
ของอ้อย โดยอาการจะปรากฏให้เห็นได้ชัดเจนในระยะกล้า อ้อยแตกกอฝอยมีหน่อเล็ก ใบมีสีขาว หรือ ใบขาวปลายยอด หน่อไม่เจริญเป็นลำ หากอาการโรครุนแรงอ้อยจะแห้งตาย   บางครั้งอาการของโรคจะมีลักษณะแฝง พบในอ้อยปลูกปีแรก โดยอ้อยเป็นโรคเจริญเติบโตเป็นลำ มีใบสีเขียวคล้ายอ้อยปกติ มีเพียงบางหน่อใบจะมีขาว ที่โคนกอ แต่อาการโรคจะให้เห็นได้ชัดเจนในอ้อยตอ ซึ่งเมื่อนำอ้อยที่มีอาการแฝงคล้ายอ้อยปกติไปปลูกต่อ ก็จะทำให้โรคระบาดอาการของโรคปรากฎทั้งในอ้อยปลูกและอ้อยตอ
 แมลงพาหะ  มีเพลี้ยจั๊กจันหลังขาวและเพลี้ยจั๊กจันปีกลายเป็นพาหะ  โดยการดูดกินน้ำเลี้ยงจากต้นที่เป็นโรค
การระบาด
 1. มีเพลี้ยจั๊กจันเป็นพาหะเป็นพาหะ มี 2 ชนิด คือ  เพลี้ยจั๊กจันปีกลายและเพลี้ยจั๊กจันหลังขาว
   โดยการดูดกินน้ำเลี้ยงต้นที่เป็นโรคไปแพร่ในต้นที่ไม่เป็นโรค
 2. ติดไปกับท่อนพันธุ์  สังเกตจากอ้อยปลูกกออ้อยจะมีใบขาวติดกันหลายๆ กอ
 การป้องกัน
 1. กำจัดแหล่งเชื้อ 
-           ต้นอ้อยที่เป็นโรคในแปลง  โดยการขุดทิ้งหรือถ้าอาการรุนแรง
ควรแดพ่นด้วยสารเคมีไกลโฟเฟตส1%
-          กำจัดวัชพืชและรอบ ๆ แปลงเพื่อทำลายแหล่งอาศัยของแมลงพาหะของโรค
 1. การบำรุงดิน เพื่อทำให้พืชมีความแข็งแรง  โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสดและปุ๋ยเคมี
-          ปลูกพืชบำรุงดิน เช่น ถั่วพร้า โสนอัฟริกัน ถั่วมะแฮะ ครามขน หรือพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ คั่น เช่น  
ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ข้าวโพด เพื่อตัดวงจรการระบาดของโรค
 1. ใช้ท่อนพันธุ์ที่สะอาด
-          ใช้ท่อนพันธุ์จากแหล่งที่ไม่มีการระบาด
-          การแช่ท่อนพันธุ์ในน้ำอุ่น  50  C นาน  2 ชม. หรือ 52   C  นาน 30  นาที ควรแช่ท่อนพันธุ์ 2 รอบโดยแช่รอบที่ 1 ในน้ำอุ่น 52   C  นาน 30  นาที ทิ้งไว้  12  ชม. และแช่รอบที่ 2 50  C นาน  2 ชม.
 1. การตัดวงจรชีวิตแมลงที่เป็นพาหะ
-          การกำจัดแมลงโดยใช้สารเคมี
-          การเปลี่ยนช่วงฤดูการปลูกอ้อยโดยเลี่ยงการปลูกอ้อยในฤดูฝนเพื่อลดการติดเชื้อจากแมลงพาหะที่ระบาดในฤดูฝน
-          การปลูกพืชหมุนเวียน
หลักการผลิตอ้อยปลอดโรคใบขาว
 1. ตัดชิ้นส่วนของอ้อยบริเวณยอดอ่อนให้มีขนาดเล็กประมาณ 0.3-0.5  มม.
 2. นำไปทำความสะอาดตรวจหาเชื้อสาเหตุของโรค
 3. นำไปเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ
 4. สุ่มตรวจหาเชื้อสาเหตุ
 5. นำไปอนุบาลเพื่อขยายพันธุ์
การผลิตท่อนพันธุ์ปลอดโรคใบขาว
 1. ควรปลูกในฤดูแล้ง เพื่อลดปัญหาแมลงพาหะ
 2. พื้นที่ปลูก เป็นพื้นที่ที่ไม่มีการระบาด
 3. การควบคุมวัชพืชในช่วงอ้อยเล็ก
 4. การให้น้ำสม่ำเสมอ
 5. การบำรุงให้ปฏิบัติเหมือนการปลูกอ้อยด้วยท่อนพันธุ์
ความเป็นไปได้ในการใช้พันธุ์อ้อยปลอดโรคใบขาวจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
 1. การทดลองปลูกอ้อยในดินนาที่ อ. เขาสวนกวาง อ้อยปลูกตอ1- ตอ2  ไม่พบการเป็นโรคส่วนอ้อยตอ 3 และตอ 4 พบเป็นโรคเล็ก
 2. การปลูกอ้อยด้วยพันธุ์ปลอดโรคต้นทุนสูงประมาณ 10-15  บาท/ต้น การลดต้นทุนทำได้โดย
-          ควรแยกหน่ออ้อยที่ปลอดโรคปลูกเมื่ออ้อยมีอายุได้ 2  เดือน และควรแยกเพียงครั้งเดียว
-          การชำข้อ
      3. พันธุ์ปลอดโรคไม่เหมาะที่จะเป็นอ้อยตัดส่งโรงงานเพราะต้นทุนสูงไม่คุ้มค่าคำถาม/ข้อสงสัย
 1.  ปูนขาวหรือโดโลไมล์ น้ำส้มควันไม้  แก้โรคใบขาวได้หรือไม
ตอบ  อาจเป็นไปได้หรือไม่ได้ก็ได้ขึ้นอยู่กับสภาพของดินและสภาพแวดล้อมในแปลงปลูก
 1. ฟิลเตอร์เค้ก ทำให้เกิดโรคใบขาวหรือไม
ตอบ  ฟิลเตอร์เค้กทำให้เกิดโรคใบขาวได้ การใส่ฟิลเตอร์เค็กจะไปเพิ่มฟอสฟอรัสทำให้ฟอสฟอรัสในดินมากไปอาจไปขัดขวางการทำงานของสังกะสีและแมกนีเซียมให้ลดลงทำให้อ้อยอ่อนแอจึงมีโอกาสเกิดโรคมากขึ้น
 
ลงชื่อ   โสมฉาย   จุ่นหัวโทน     ผู้จดบันทึก
ตำแหน่ง    นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มหาลัยชีวีต

คำสำคัญ (Tags)#โรคใบขาวของอ้อย

หมายเลขบันทึก: 450422, เขียน: 22 Jul 2011 @ 16:53 (), แก้ไข: 11 Dec 2012 @ 13:49 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)