ได้รับคำร้องขอจากคนใกล้ตัว ว่าจะอบรมหลักสูตรอะไรดี ให้กับครูภาษาไทยโรงเรียนในฝันจังหวัดเลย ก็เลยศึกษาเอกสาร "คู่มือศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน : ศูนย์แม่ข่ายจังหวัด" พบว่าหลักสูตรที่ ๔ ภาษาไทยกับ IT น่าสนใจ เพราะครูภาษาไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้สัมผัสเท่าไหร่นัก ศูนย์ฯต่างๆ ก็มักไม่จัดอบรมกัน

น่าจะเป็นประโยชน์ต่อครูภาษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์

ผมจึงมีโอกาสได้เป็นวิทยากรอีกครั้ง ในเรื่องการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม FlipAlbum รูสึกตื่นเต้น เนื่องจากเคยอบรมให้กับครูด้านคอมพิวเตอร์เป็นส่วนใหญ่ซึ่งพื้นฐานและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์จะดีกว่า

เป็นห่วงว่าเราจะสื่อสารด้านคอมพิวเตอร์ให้กับครูภาษาไทยได้ไม่ดีพอ..

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เริ่มการอบรม บรรยากาศชมได้จากภาพครับ...

 

ภาษาไทยกับ IT ที่เชียงคาน