วันซ้อม : ศุกร์ที่ 13 - อาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2549 (8.00 - 18.30)
วันรับจริง : จันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2549 (ต้องมาก่อน 1 ชั่วโมง (~ 6.00 ก็ไปได้แล้ว )


ที่พัก : (มีตัวเลือกดังนี้)
- สุรสัมฯ (น่าจะเต็มแล้ว)
- Best
- Orchid
- หอนอก
- บ้านไอนนท์ (ในเมือง) -- แผนสำรอง

 

  

ประมาณนี้ไปก่อน ยังหาที่พักไม่ได้