โครงการอบรมผู้จัดกิจกรรมค่ายเบาหวาน

  ติดต่อ

  ให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ผ่านกิจกรรมกลุ่มย่อย ทั้งในฐานะ “ชาวค่าย” และเจ้าหน้าที่ผู้จัดค่าย   

สัปดาห์หน้าระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๙ ทีมงานเบาหวาน รพ.เทพธารินทร์ จะจัดโครงการอบรมผู้จัดกิจกรรมค่ายเบาหวาน สำหรับบุคลากรสาธารณสุข รุ่นที่ ๑ โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สปสช.

รพ.เทพธารินทร์จัดค่ายเบาหวานปีละ ๑ ครั้ง ตั้งแต่ปี ๒๕๓๗ รวม ๑๒ ครั้งแล้ว ถือว่ามีประสบการณ์ในเรื่องนี้อยู่มาก การเตรียมการจัดอบรมครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่เราจะได้ทบทวนและรวบรวมความรู้ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดค่ายเบาหวานที่มีอยู่ เราวางแผนให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ผ่านกิจกรรมกลุ่มย่อย ทั้งในฐานะ “ชาวค่าย” และเจ้าหน้าที่ผู้จัดค่าย ผสมผสานกับการ update ความรู้ทางวิชาการในส่วนที่จำเป็นต้องมีเป็นพื้นฐานด้วย

ดิฉัน คุณธัญญา หิมะทองคำ อาจารย์ศัลยา คงสมบูรณ์เวช และคุณสุนทรี นาคะเสถียร ประชุมหารือกันไป ๒-๓ ครั้งแล้ว เพื่อกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ คุณสุภาพรรณ ตันติภาสวศิน รับผิดชอบในการประสานกับวิทยากร เตรียมเอกสาร สถานที่ อุปกรณ์เครื่องใช้

ต้องคอยติดตามค่ะว่าการจัดอบรมรูปแบบนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitator

หมายเลขบันทึก: 44954, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:39:07+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ค่ายเบาหวาน#ความรู้ปฏิบัติ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)