GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

โครงการอบรมผู้จัดกิจกรรมค่ายเบาหวาน

ให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ผ่านกิจกรรมกลุ่มย่อย ทั้งในฐานะ “ชาวค่าย” และเจ้าหน้าที่ผู้จัดค่าย

สัปดาห์หน้าระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๙ ทีมงานเบาหวาน รพ.เทพธารินทร์ จะจัดโครงการอบรมผู้จัดกิจกรรมค่ายเบาหวาน สำหรับบุคลากรสาธารณสุข รุ่นที่ ๑ โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สปสช.

รพ.เทพธารินทร์จัดค่ายเบาหวานปีละ ๑ ครั้ง ตั้งแต่ปี ๒๕๓๗ รวม ๑๒ ครั้งแล้ว ถือว่ามีประสบการณ์ในเรื่องนี้อยู่มาก การเตรียมการจัดอบรมครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่เราจะได้ทบทวนและรวบรวมความรู้ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดค่ายเบาหวานที่มีอยู่ เราวางแผนให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ผ่านกิจกรรมกลุ่มย่อย ทั้งในฐานะ “ชาวค่าย” และเจ้าหน้าที่ผู้จัดค่าย ผสมผสานกับการ update ความรู้ทางวิชาการในส่วนที่จำเป็นต้องมีเป็นพื้นฐานด้วย

ดิฉัน คุณธัญญา หิมะทองคำ อาจารย์ศัลยา คงสมบูรณ์เวช และคุณสุนทรี นาคะเสถียร ประชุมหารือกันไป ๒-๓ ครั้งแล้ว เพื่อกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ คุณสุภาพรรณ ตันติภาสวศิน รับผิดชอบในการประสานกับวิทยากร เตรียมเอกสาร สถานที่ อุปกรณ์เครื่องใช้

ต้องคอยติดตามค่ะว่าการจัดอบรมรูปแบบนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 44954
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)