คัดเลือกครูสอนดี

ร่วมเป็นคณะกรรมการ

วันที่ 29 มิถุนายน 2554 ครู กศน.ตำบลร่วมกับ อบต.คลองตะเคียนและโรงเรียนอิสลามศรีอยุธยาเดินรณรงค์เลือกตั้ง ในตำบลคลองตะเคียนเพื่อให้ประชานไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

 และเข้าประชุมเวลา 9.00 น. ณ ห้องสุรัสวดี โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 (วันครู 2504) เป็นคณะกรรมการคัดเลือกครูสอนดีร่วมกับ อบต. เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกครูสอนดีและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระดับท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกครูสอนดีและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ "เพื่ออนาคตคนไทยที่เท่าเทียมและเป็นธรรม"

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลคลองตะเคียนความเห็น (0)