นิเทศการจัดการเรียนการสอนการศึกษาต่อเนื่อง

สืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔

       ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา นายพานิช  ศรีงาม พร้อมด้วยครูเก๋ นิเทศกลุ่มนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ การผูกผ้างานพิธี ณ กศน.ตำบลท่าวาสุกรี  โดยมีหัวหน้ากศน.ตำบล อ.อัจฉรีญาธร  นพวัชร์บวรภัค เป็นผู้ดำเนินการประสานงานจัดกิจกรรม การเรียนผูกผ้าแบบต่าง ๆ สอนโดยวิทยากร นายภคิน  ไชยมงคล  มีผู้ให้ความสนใจจำนวนมาก อีกทั้งผู้นำชุมชน คณะกรรมการ กศน.ตำบล ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกช่วงเวลาการทำงานครูเก๋ความเห็น (2)

มาเยี่ยมชมผลงานและให้กำลังใจครับ

ขอบพระคุณ ท่าน ผอ.ดิศกุล ที่มาให้กำลังใจในการทำงานค่ะ