คำกล่าวเปิดค่ายและให้โอวาท

แพรภัทร
ตัวอย่างคำกล่าวเปิดค่ายและให้โอวาท จากคู่มือวิทยากร ค่ายอบรมโครงการอิ่มบุญ ๙๙๙ วัด เยาวชนปฏิบัติธรรม ๘๔,๐๐๐ คน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กราบนมัสการพระคุณเจ้า  พระวิทยากรทุกรูปด้วยความเคารพอย่างยิ่ง  

เรียนท่านคณะครู-อาจารย์  ทุกท่าน

สวัสดีนักเรียนที่เข้ารับการอบรมทุกคน

 

กระผม/ดิฉัน รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานในการเปิดอบรมโครงการอิ่มบุญในครั้งนี้

ท่านทั้งหลายในปัจจุบันนี้เป็นที่ทราบกันอยู่ว่า ความเสื่อมโทรมทางด้านจิตใจมีมากขึ้น  สภาพความเป็นจริงค้นพบได้ยากในตัวบุคคล แต่กลับมีความเจริญด้านวัตถุมาแทนที่ ความสงบสุขในสังคมกำลังลดน้อยถอยลงไปทุกขณะ คดีอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหารักในวัยเรียน ปัญหาการที่นักเรียนขาดความรับผิดชอบ  ฯลฯ  ซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดจากหลายองค์ประกอบและสิ่งแวดล้อมที่ขัดเกลา

อย่างไรก็ตามปัญหาเหล่านี้จำเป็นต้องพัฒนา หากปล่อยไว้ให้เป็นไปตามยถากรรมจะกลายเป็นปัญหาที่กระทบต่อชีวิตความเป็นไปของสังคม  การจัดค่ายอบรมโครงการอิ่มบุญ ๙๙๙ วัด เยาวชนปฏิบัติธรรม ๘๔,๐๐๐ คน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ในครั้งนี้  ถือเป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยอาศัยหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา  จะทำให้เยาวชนได้เปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมเสียใหม่  และยังเป็นเกราะป้องกันให้เยาวชนห่างไกลและรู้เท่าทันปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ได้รับผลตรงเป้าหมายเป็นอย่างยิ่ง

ฉะนั้น  กระผม/ดิฉัน  ในฐานะประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายในครั้งนี้  จึงขอชื่นชมและขอบคุณต่อวุฒิสภา กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กสทช. สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มูลนิธิพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนคนหนุ่มสาว บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด คณะครู-อาจารย์ และคณะผู้รับผิดชอบโครงการ  ตลอดถึงขอกราบขอบพระคุณท่านพระวิทยากรทุกรูปที่ได้ให้การทุ่มเทแรงกายแรงใจ  ในอันที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  กระผม/ดิฉัน  ใคร่ขอเปิดโครงการอิ่มบุญฯ ณ  บัดนี้

และในโอกาสนี้ กระผม/ดิฉัน  ขอถวายรายชื่อ คณะครูอาจารย์และนักเรียนผู้เข้ารับการอบรมทุกคนแด่พระวิทยากรเพื่อให้การฝึกอบรมต่อไป 

 

                      

ตัวอย่าง  คำกล่าวเปิดค่ายและให้โอวาท แบบที่ ๒

คำกล่าวเปิดโครงการสำหรับประธานฝ่ายฆราวาส

 

            กราบนมัสการพระคุณเจ้า    ................................. คณะครูนักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ   ทุกท่าน

            ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมนักเรียนตามโครงการอิ่มบุญเปรียบได้กับดวงประทีปแห่งชีวิต

                วันนี้เป็นวันอันดียิ่งที่วุฒิสภา................................ ได้จัดให้มีการเข้าค่ายจริยธรรมโครงการอิ่มบุญ ๙๙๙ วัด เยาวชนปฏิบัติธรรม ๘๔,๐๐๐ คน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ตามที่อาจารย์ใหญ่รายงานให้ทราบแล้วนั้น

                การอบรมสั่งสอนนักเรียนถือว่าเป็นหน้าที่โดยตรงของครู เพราะครูคือแม่พิมพ์ของชาติ เป็นเบ้าหลอมเยาวชนให้เป็นคนดีของประเทศชาติ คณะครูโรงเรียน……………………. นอกจากจะปฏิบัติหน้าที่แล้ว ยังประสานบ้าน วัด โรงเรียน ให้มีส่วนร่วมพัฒนาเยาวชนของชาติโดยได้นิมนต์พระมาเป็นวิทยากรในการเข้าค่ายโครงการอิ่มบุญฯ

                ข้าพเจ้าขอขอบคุณวุฒิสภา กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กสทช.  สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มูลนิธิพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนคนหนุ่มสาว บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด................. คณะครูอาจารย์ และนักเรียนที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดโครงการนี้ขึ้นและขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าที่ได้ให้ความเมตตานุเคราะห์มาเป็นวิทยากรอบรมใน  ครั้งนี้

                บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้ว  ข้าพเจ้าขอเปิดการอบรมโครงการเข้าอิ่มบุญฯ ณ  บัดนี้

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คู่มือวิทยากรคุณธรรม

คำสำคัญ (Tags)#คำกล่าวเปิดค่ายและให้โอวาท

หมายเลขบันทึก: 447218, เขียน: 04 Jul 2011 @ 10:48 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 20:31 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)