หนานเกียรติ
เกียรติศักดิ์ หนานเกียรติ ม่วงมิตร

สู้ด้วยชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินถิ่นเกิด


...

เสียงกัมปนาทจากปลายกระบอกปืนดังกึกก้องไปไกล คมกระสุนจากอาวุธสงครามปลิดชีพชายสองคนขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ในทันที รถปิคอัพคันนั้นนำมือปืนผู้ลั่นไกจากไปอย่างไร้ร่องรอย...

     ชายสองคนเหยื่อกระสุนเอ็มสิบหกนอกจมกองเลือดอยู่เคียงข้างกัน คือ “ทองม้วน  คำแจ่ม” กำนันตงฉินแห่งตำบลดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู และ “สม หอมพรหมา” แกนนำคนสำคัญในการคัดการขอประทานบัตรสัมปทานเหมืองหินปูนในพื้นที่

     ทองม้วน คำแจ่ม ในฐานะกำนันของชาวบ้านตำบลดงมะไฟ เขาออกแรงกว่าใครเพื่อนในการต่อสู้เพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติจากการสัมปทานของบริษัทเอกชนรายหนึ่ง ที่ร่วมมือและมีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับบรรดาผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับในพื้นที่ขึ้นไปถึงระดับชาติ

     เขาเป็นตัวตั้งตัวตีในการนำชาวบ้านกว่า ๓๐๐ คน ไปยื่นหนังสือคัดค้านการขอประทานบัตรต่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หลังจากที่ประธานองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ มิได้ทำการปิดประกาศการขอประทานบัตร ณ ที่ทำการฯ ซึ่งเขาค้นพบประกาศฉบับนั้นในลิ้นชักโต๊ะทำงานของประธานฯ หลังจากที่ถูกส่งมาแล้วหลายวัน

     “ทองม้วน คำแจ่ม” และ “สม หอมพรหมา” คือประวัติศาสตร์ที่ย้อนกลับมาซ้ำรอยของชาวดงมะไฟ ในการสังเวยชีวิตจากการต่อสู้เพื่อปกป้องแผ่นดินถิ่นเกิดจากน้ำมือจากอิทธิพลเถื่อน ด้วย “บุญรอด  ด้วงโคตร” และ “สนั่น สุขสุวรรณ” แกนนำรุ่นแรกที่ถูกปลิดชีพไปก่อนหน้าด้วยเหตุเดียวกันเมื่อปี ๒๕๓๖ ย้อนกลับไปเพียง ๖ ปี หลังจากการรวมตัวคัดค้านการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ไม่กี่วัน

     ศพของทองม้วน ถูกแห่นำไปประท้วงที่ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อเรียกร้องให้มีการเร่งรัดสอบสวนหาตัวผู้บงการ และแม้ว่าจะได้เรียกร้องให้กองบัญชาการตำรวจภาค ๔ มาดูแลคดีแทนตำรวจในพื้นที่ แต่ก็มิได้ทำให้คดีคืบหน้ากระทั่งทุกวันนี้

     ร่างกายอันเน่าเปื่อยของเขายังนอนอยู่ในที่จัดเก็บมิได้ถูกนำไปฌาปนกิจ ด้วยหวังให้คดีคลี่คลายลง แต่มีแนวโน้มอย่างยิ่งว่าจะไม่สามารถสาวถึงผู้บงการได้

 

ภูเขาหินปูนตั้งตระหง่านอยู่คู่ชุมชนแถบนี้มายาวนาน ภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ภูผายาซึ่งอยู่ในละแวกเดียวกันคือหลักฐานยืนยันที่หนักแน่น

     ภูมิประเทศบริเวณผืนป่าผายา ผาจันไดและผาโขงนี้ เป็นภูเขาหินปูน สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ ๒๖๐ - ๓๓๐ เมตร สภาพเป็นป่าเบญจพรรณผสมไม้ไผ่ แม้จะมีต้นไม้ใหญ่ไม่มากนักแต่ก็มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ชาวบ้านได้ใช้พืชพรรณหลายชนิดในบริเวณนี้เป็นอาหาร ในบริเวณนี้มีลำห้วยสาขาของห้วยปูน ห้วยสาวโฮ และห้วยคะนานที่ชาวบ้านในพื้นที่ใช้น้ำในการทำนา เลี้ยงสัตว์ และปลูกพืชผักในหน้าแล้ง รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้และปลูกฝังสำนึกการรักษาและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของบรรดาเด็กและเยาวชนลูกหลานของชาวบ้านในพื้นที่อีกด้วย

     นอกจากนั้น ทางด้านทิศตะวันออกของภูผายามีภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์ แม้ว่าจะอยู่ในสภาพลางเลือนและทรุดโทรม แต่ก็ถือเป็นโบราณสถานที่มีคุณค่าทางวิชาการ เป็นหลักฐานสำคัญถึงร่องรอยกิจกรรมของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่บริเวณนี้ ภาพเขียนสีนี้มีความสัมพันธ์กับกลุ่มภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์บนเทือกเขาภูพระบาท อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

     ในราวปลายปี ๒๕๔๑ แกนนำชาวบ้านรู้ข่าวจากองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟว่าจะมีการ
เข้าไปสำรวจผาจันได ผาฮวก และผาน้ำลอด เพื่อให้ประทานบัตรแก่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง จึงได้รวมตัวกันโต้แย้งคัดค้านการให้ประทานบัตร นายอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อต้นปี ๒๕๔๒

    แต่การคัดค้านของชาวบ้านไม่เป็นผล ทางราชการมิเพียงเพิกเฉยเท่านั้น แต่ยังได้ดำเนินการออกประทานบัตรให้แก่บริษัท มีกำหนดเวลาถึง ๑๐ ปี

 

“เป็นพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งเป็นป่าเสื่อมโทรม ไม่มีไม้มีค่า อยู่ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๓-๔ มิใช่แหล่งต้นน้ำ สามารถใช้ประโยชน์ได้โดยไม่จำกัด...”

     คือเหตุผลที่บริษัทเอกชนใช้ตีความเพื่อขอรับประทานบัตรเหมืองแร่ในพื้นที่ ทั้งนี้ยังได้รับความชอบธรรมจาก คณะกรรมการกำหนดแหล่งหินอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู” ว่าจังหวัดหนองบัวลำภู ขาดแคลนหินก่อสร้างเนื่องจากเป็นจังหวัดที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ มีการก่อสร้างอีกมากภายในจังหวัดมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอยู่มาก ควรจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะแหล่งหินที่เขาภูผาจันได ซึ่งมีศักยภาพทางธรณีวิทยา เหมาะที่จะพัฒนาเป็นเหมืองหินอุตสาหกรรม ซึ่งความเห็นดังกล่าวเป็นที่มาของการกำหนดให้เป็นแหล่งหินอุตสาหกรรม

      บริษัทฯ ดังกล่าวได้รับประทานบัตร ที่ ๑๑/๒๕๓๗ ในท้องที่ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน กฏระเบียบต่าง ๆ ที่มีอยู่เอื้อต่อการเข้ามารับประทานบัตร โดยที่ชาวบ้านในพื้นที่แทบไม่มีสิทธิมีเสียง

     ในกระบวนการยื่นขอประทานบัตรนั้น ทางบริษัทฯ ได้สร้างความสัมพันธ์อันแนบแน่นกับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งคณะ รวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมมือดำเนินการจนกระทั่งสามารถกำหนดพื้นที่ ทำการรังวัดและไต่สวนสภาพของพื้นที่ และได้รับความเห็นชอบจากองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ รวมทั้งการผ่านขั้นตอนการติดประกาศการขอประทานบัตรในพื้นที่ได้สำเร็จ ซึ่งกว่าที่ชาวบ้านจะทราบเรื่องประกาศการขอประทานบัตรก็ทำให้การโต้แย้งต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ ไม่ทันเวลาตามที่กำหนดไว้ภายในระยะ ๒๐ วัน

     นอกจากนั้นในกระบวนการยื่นขอประทานบัตรนั้น ทางบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบกับรายงานดังกล่าว เป็นผลให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่สามารถพิจารณาดำเนินการออกประทานบัตรต่อไปได้

     อย่างไรก็ตาม ในการยื่นคำโต้แย้งของชาวบ้านนั้น กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่มีความเห็นว่าคำโต้แย้งของชาวบ้านไม่มีเหตุผล ด้วยพื้นที่การขอประทานบัตรเป็นพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ใช้พื้นที่แล้ว ชาวบ้านที่รวมตัวกันโต้แย้งนั้น มิใช่ผู้มีส่วนได้เสียในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินในเขตการขอประทานบัตร โดยมิได้สนใจว่าชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่นี้ในการหาอยู่หากินหลายชั่วอายุคนมาแล้ว

      สำหรับความเห็นของประชาชนในพื้นที่ ทางบริษัทฯ ให้เหตุผลว่า องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ซึ่งถือเป็นตัวแทนของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  ดังนั้นการพิจารณาออกประทานบัตรนั้นจึงเป็นการได้ดำเนินที่ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย   

 

การต่อสู้ของชาวบ้านในพื้นที่เพื่อปกป้องแผ่นดินและทรัพยากรเป็นไปอย่างเข้มข้นและไม่ลดละความพยายามแม้จะมีแกนนำเสียชีวิตไปแล้วถึง ๔ คน

     ภายหลังบริษัทฯ ได้ประทานบัตรแล้ว ก็ได้นำเครื่องจักรเข้าพื้นที่เพื่อเตรียมการ เริ่มมีคนงานเข้าไปทำงานภายในเหมือง ชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันกว่า ๕๐๐ คน ในพื้นที่สัมปทานเพื่อขัดขวางการเข้าทำงานของบริษัทฯ ในวันนั้นเพิงพักคนงานถูกไฟไหม้ แกนนำจำนวนหนึ่งจึงถูกแจ้งความและมีหมายจับจากทางสถานีตำรวจ

     ในเวลาถัดมา บริษัทฯ ร่วมกับคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล จะจัดประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการเหมืองแร่ ชาวบ้านหลายร้อยคนทราบข่าวจึงไปรวมตัวกันและปิดล้อมสถานที่ประชุมไว้มิให้มีการผ่านเข้าออก “เอกชัย ศรีพุทธา” แกนนำชาวบ้านซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมในข้อหาวางเพลิง ณ ที่นั่น หลังจากมีแกนนำชาวบ้าน ๖ คนถูกจับตัวไปก่อนหน้านั้นแล้ว ทั้งหมดถูกตั้งวงเงินประกันไว้สูงถึงคนละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท

     แกนนำชาวบ้านทั้ง ๖ คน ถูกกระจายไปฝากขังตามสถานที่ต่าง ๆ นานกว่า ๒ สัปดาห์ก่อนที่คณะครูในพื้นที่จำนวน ๑๒ คน จะใช้ตำแหน่งประกันตัวออกมา ซึ่งในระยะเวลาไล่เรี่ยกันนั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ลงตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ และได้ประสานงานให้สภาทนายความมาช่วยชาวบ้านต่อสู้คดี

     เอกชัย ศรีพุทธาและแกนนำชาวบ้านที่ถูกตั้งข้อหาดำเนินคดีและส่งฟ้องศาล พวกเขาต้องเดินทางขึ้นโรงขึ้นศาลเป็นเวลากว่า ๓ ปี จนกระทั่งศาลชั้นต้นได้ยกฟ้อง แต่ทางบริษัทฯ มิได้หยุดดำเนินการ ได้ทำการอุทธรณ์ต่อศาล และจากการต่อสู้ในศาลอุทธรณ์ เอกชัยและพรรคพวกแพ้คดี ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการต่อสู้ในชั้นศาลฎีกา

 

หลังจากเอกชัย ศรีพุทธา และแกนนำได้รับการประกันตัว เข้าสู่กระบวนการต่อสู้คดีความ ชาวบ้านในพื้นที่ก็ได้รวมตัวกันอย่างเหนียวแน่น เคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการสร้างมวลชนและให้การศึกษาในพื้นที่ การร้องเรียนหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีการยกเลิกประทานบัตร

      แกนนำส่งหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ อธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้บังคับการกองตำบลป่าไม้ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รวมทั้งนายกรัฐมนตรี แต่ไม่ได้รับคำชี้แจงจากหน่วยงานใด ๆ

      ในขณะเดียวกันได้ร้องเรียนไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และคณะกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภา ซึ่งกรรมการทั้งสองคณะได้สั่งให้บริษัทฯ หยุดดำเนินการจนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น แต่ก็ไม่หยุดดำเนินการ จึงได้นำเรื่องไปฟ้องต่อศาลปกครอง

     ศาลปกครองชั้นต้น ได้ตัดสินให้เพิกถอนคำสั่ง ตามประทานบัตร โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ออกประทานบัตรเป็นต้นไป และให้คำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวหรือกำหนดวิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา คงมีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุด หรือมีการอุทธรณ์คำพิพากษานี้และศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

      จากนั้นทางบริษัทฯ ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ซึ่งไม่เห็นด้วยกับการวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้น  พิพากษากลับเป็นให้ยกฟ้อง

 

นอกจากการส่งหนังสือร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งการยื่นถวายฎีกาแล้ว ชาวบ้านได้รวมตัวกันเข้ากรุงเทพฯ เพื่อขอเข้าพบ พ.ต.ต.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น

     แม้ชาวบ้านจะไม่ได้รับโอกาสเข้าพบนายกรัฐมนตรี แต่ก็ได้พบกับ ร.ต.อ.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ รมว.กระทรวงมหาดไทย และได้เล่าเรื่องราวให้ฟัง ท่านรับฟังและรับปากว่าจะลงมาดูพื้นที่

     ปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๔ หลังจากที่ ร.ต.อ.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ลงพื้นที่ไปดูกรณีการประทานบัตรที่ผาแต้ม ได้เดินทางต่อเข้ามาในพื้นที่ตำบลดงมะไฟ หลังจากได้รับทราบความจริงในพื้นที่ก็ได้สั่งการให้เหมืองแร่ชะลอการดำเนินการ พร้อมกับตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ บริษัทจึงได้ยุติดำเนินการ แต่ยังมิได้ขนย้ายเครื่องจักรออกจากพื้นที่ แกนนำชาวบ้านกล่าวว่ายังมีความพยายามที่จะเข้ามาดำเนินการอีก

  

   แม้ว่าบริษัทฯ จะยุติดำเนินการเหมืองหินปูน แต่ในพื้นที่ซึ่งอุดมไปด้วยแร่นานาชนิดทำให้แกนนำชาวบ้านต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องต่อไป

 

 

 

.

หมายเลขบันทึก: 446660เขียนเมื่อ 30 มิถุนายน 2011 10:05 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 ธันวาคม 2012 13:47 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (13)

ที่ไหนมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องที่นั่นจะต้องวุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุดเนาะ

ยิ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพยาการอันมีค่าของประเทศด้วยแล้ว พวกเราๆนี่แหละ

ที่จะต้องช่วยกันสอดส่องดูแล  เพราะอาศัยแต่เจ้าหน้าที่เห็นทีจะไปไม่รอด

เอาใจช่วยนะคะ...

การเมือง พ่อค้า ข้าราชการ

ร่วมมือกันกินเมืองเมื่อไร 

เสร็จแน่ ชาวบ้านถูกหลอกให้เลือกอยู่นั่นแล้ว

ช่วงนี้แวะมาบ้านพี่หนานเจอแต่เรื่องหนักๆ นะคะ

ส่งกำลังใจให้พี่หนานต่อสู้เพื่อปกป้องแผ่นดินถิ่นเกิดต่อไปค่ะ....^_^

จิตสำนึกในการรักษาดูแลสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องที่ต้องได้รับการปลูกฝังอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เยาว์ ทั้งในระดับครอบครัวและโรงเรียนจนถึงชุมชน เพื่อสร้างสมพลังแรงบันดาลใจขยายผลอย่างกว้างขวาง เรามาร่วมด้วยช่วยกันนะคะ พี่ใหญ่ได้เห็นแบบอย่างมาแล้วในหลายท้องถิ่นทั่วไทยจากงานจิตอาสาที่ได้มีโอกาสไปสัมผัสอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ

สวัสดีค่ะ...คุณหนานเกียรติ

  • อยู่ใกล้ยังไม่รู้เรื่องเลย
  • ในอนาคตวงจรแห่งความชั่วร้ายจะน้อยลง..ก็ด้วยเด็ก ๆ รุ่นใหม่ที่ใส่ใจรักถิ่นฐาน
  • ซึ่งต้องการผู้ใหญ่ที่รักถิ่นฐานเชื่อมโยงให้เห็น
  • เริ่มถิ่นฐานบ้านที่เราทำงานอยู่นี่ล่ะค่ะ
  • เขียนดีมากเลยนะคะ

สวัสดีครับ พี่ krugui Chutima 

ช่วงนี้ผมตัดสินใจมาทำงานขับเคลื่อนช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ครับ พื้นที่นี้เป็นพื้นที่หนึ่งที่ผมลงไปทำงานด้วย 

ไปเชียงใหม่คร้ังนี้ไม่ได้โทรหา เพราะไม่มีเบอร์ครับ (เปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่)

แหะ แหะ ขอแก้ตัวคราวหน้าครับ 

 

 

 

สวัสดีครับ อ.โสภณ เปียสนิท 

พื้นที่นี้ นายทุนมีสัมพันธ์ที่แนบแน่นมากกับบรรดาข้าราชการทั้งส่วนท้องถิ่นและส่วนภูมิภาคทั้งหมด

ชาวบ้านยังเม้าท์ให้ฟังอีกว่า กรรมการสิทธิท่านหนึ่งก็เป็นเครือญาติกับนายทุนด้วย

เวนกรรมประเทศไทยจริง ๆ ครับ 

 

 

สวัสดีเจ้า น้องอิง ชาดา ~natadee 

ช่วงนี้เข้าไปเกี่ยวข้องกับพี่น้องที่เดือดร้อนจากการรังแกของนายทุนหลายพื้นที่ครับ

แหะ แหะ เอามาเล่าให้ฟังว่ายังมีผู้ที่ถูกรังแกแบบนี้อยู่บนแผ่นดินบ้านเราครับ 

 

สวัสดีครับ พี่ใหญ่ นาง นงนาท สนธิสุวรรณ 

ที่นี่ชาวบ้านต่อสู้กับนายทุนจนแทบหมดแรงเลยครับ โชคดีอย่างหนึ่งที่โรงเรียนเห็นความสำคัญและได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่เด็ก ๆ จนเกิดความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในถิ่นฐานบ้านเกิดตัวเอง เป็นกำลังสำคัญในการต่อสู้เลยทีเดียวครับ

สวัสดีครับ คุณหมอ ทพญ.ธิรัมภา 

ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมและชมเชยครับ
สถานการณ์ํ็การต่อสู้ของชาวบ้านยังไม่ยุติลงครับ
นายทุนยังลดละที่จะเข้ามากอบโกยทรัพยากรในพื้นที่ ซึ่งมีทั้งหินและแร่เหล็ก
เด็ก ๆ ในพื้นที่ได้รับการปลูกฝังจากโรงเรียนครับ ค่อนข้างประสบความสำเร็จครับ ได้รางวัลการันตีจากหลายหน่วยงาน เป็นกำลังสำคัญในพื้นที่ทีเดียวเลยครับ  

 

 

สวัสดีครับ อาจารย์

มาให้กำลังใจครับ เห็นทำงานหนัก ไงก็ห่วงสุขภาพ และครอบครัวบ้างเน้อครับ...

ทราบข่าวการจากไปของคุณหนานเกีรยติ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวม่วงมิตรด้วยนะคะ 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี