ออกซ่อมคอมฯที่ กศน.ตำบลกุดเค้าและซ่อมคอมที่ศูนย์ ICT มัญจาคีรี

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 ออกซ่อมคอมพิวเตอร์ที่ กศน. ตำบลกุดเค้า บ้านบัวในตอนเช้า ตอนบ่ายกลับเข้ามาซ่อมคอมพิวเตอร์ที่ ศูนย์ ICT กศน.มัญจาคีรี

ซ่อมคอมพิวเตอร์ที่  กศน.  ตำบลกุดเค้า  บ้านบัวในตอนเช้า
ตอนบ่ายกลับเข้ามาซ่อมคอมพิวเตอร์ที่  ศูนย์  ICT  กศน.มัญจาคีรี บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านหลังเรียนความเห็น (0)