Km  สามารถถ่ายทอดได้ตลอดเมื่อบรรยากาศเอื้อ   เมื่อวันที่     29-30  กรกฏาคม  2549  นั่งรถไป จ. อุบลกับพี่พยาบาลที่อยู่งานฝากครรภ์  เป็นเป้าหมายแรกที่เราต้องการนำ  KM  เข้าไปคุยใหม่ ทั้งๆพี่เขาไม่ได้เป็น  Fa แต่เราเห็นว่าเขาเป็นคนอ่อนโยน ใจเย็นน่าจะนำกระบวนการ KM ไปใช้ในหน่วยงานได้บ้าง ใช้ในเจ้าหน้าที่ไม่ได้ ก็ให้ใช้กับผู้รับบริการได้ในเรื่องของการให้ความรู้ ตลอดเวลาของการเดินทาง และนอนพักอยู่ด้วนกัน ถ้ามีโอกาสจะแทรกเรื่อง KM ให้ฟังเป็นระยะๆ แล้วแต่เวลา และสถานการณ์จะอำนวยให้ จนมีบางคนสังเกตเห็น แซวว่า ได้โอกาสพูด  KM ใหญ่เลย (จ.น.ท.แผนกเราเอง) กลับมาจาก จ.อุบลได้ 4-5วัน พี่คนนั้นเจอเราบอกว่า เขาแอบนำ KM ไปใช้กับผู้รับบริการที่แผนกฝากครรภ์ 2 ครั้งแล้วในเรื่องการสอนสุขศึกษา โดยให้ผู้รับบริการคุยถึงการดูแลสุขภาพตนเอง ให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน สังเกตดูผู้รับบริการคุยกันอย่างมีความสุข แต่ยังไม่มีการจดบันทึก และยังไม่กล้าพูดให้เจ้าที่ในแผนกฟังถึงการปฎิบัติอย่างนี้ ตัวเราพอฟังพี่เขาเล่าให้ฟังดูท่าทางพี่เขามีความสุข จึงชี่นชมด้วย และออกตัวว่าเวลาทำให้เราไปช่วยจดบันทึกให้ได้นะ