การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดระยอง ครั้งแรก

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง : จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดระยอง เพื่อเลือกตั้งประธานสภาเกษตรกรจังหวัดระยอง ครั้งแรก ได้”นิวัฒน์ “ อดีต สว.ระยอง นั่งประธานสภาเกษตรกร เพื่อเข้าไปดูแลแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรชาวระยอง ในระดับชาติ

 

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง : จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดระยอง เพื่อเลือกตั้งประธานสภาเกษตรกรจังหวัดระยอง ครั้งแรก ได้”นิวัฒน์ “ อดีต สว.ระยอง นั่งประธานสภาเกษตรกร เพื่อเข้าไปดูแลแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรชาวระยอง ในระดับชาติ

                เมื่อวันอังคารที่   21   มิถุนายน    2554  ที่ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์     ชั้น 3    ศาลากลางจังหวัดระยอง    นายเอกชัย  พฤกษ์อำไพ    เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง ทำหน้าที่ เลขานุการที่ประชุมสภาเกษตรกร  ครั้งแรก      ได้เสนอชื่อผู้มีอาวุโสสูงสุดในที่ประชุมให้ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ   นายอุทัย สอนหลักทรัพย์  สมาชิกสภาเกษตรกรผู้มีอาวุโสสูงสุด  เป็นประธานการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุม

                 การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดระยองในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากกรณีกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ จัดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ตามมาตรา 46 มาตรา 47 และมาตรา 49 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2554 ได้แต่งตั้งผู้แทนเกษตรกรอำเภอเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดระยอง และให้มีการเลือกประธานสภาเกษตรกรจังหวัดระยอง เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัด ขึ้นไปสู่สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ

                นายอุทัย กล่าวต่อไปว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีการเลือกประธานและรองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดระยอง โดยมีผู้เสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นประธานสภาเกษตรกร   2   คน   คือ  นายนิวัฒน์   พ้นชั่ว และ        นายณรงค์ สอนหลักทรัพย์ จากรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดระยอง ทั้ง 16 คน ผลการลงคะแนนเสียง                 ปรากฎว่านายนิวัฒน์    พ้นชั่ว      ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานสภาเกษตรกรจังหวัดระยอง  คนแรก

                 นอกจากนี้ที่ประชุมสภาเกษตรกรได้คัดเลือกนายประจวบ   จำเนียรศรี  เป็นรองประธานสภาเกษตรกร  คนที่ 1และนายประดิษฐ์ เนตรอนงค์ เป็นรองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดระยอง    คนที่ 2   ตามลำดับ

                  ด้านนายนิวัฒน์ ประธานสภาเกษตรกร จังหวัดระยอง   กล่าวว่า หลังได้รับการคัดเลือกเป็นประธานสภาเกษตรกร จังหวัดระยอง   ถือเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติในการเป็นตัวแทนของเกษตรกรเข้าไปดูแลปัญหาเกษตรกรทั้งระบบ ครอบคลุมทุกประเด็น รวมถึงสวัสดิการ และต้องการให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญต่อเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง และสะท้อนความต้องการที่หลากหลายปัญหาของเกษตรกร ในการเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำไปสู่การปฎิบัติของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อไป.

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรอำเภอ เพื่อนแท้ กศน.

คำสำคัญ (Tags)#สภาเกษตรกรจังหวัดระยอง

หมายเลขบันทึก: 446241, เขียน: 27 Jun 2011 @ 20:24 (), แก้ไข: 11 Dec 2012 @ 13:47 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)