ขอแนะนำเว็บ http://www.nature-dhrama.com

เสนอแนวคิดผลักดันสังคมอยู่อย่างมีความสันติสุข และยั่งยืน "ธรรมชาติอธรรมค้ำจุนโลก"

สวัสดีท่านสมาชิก  ด้วยกระผมได้นำเสนอแนวคิดเพื่อสังคม ผ่านเว็บไซต์ http://www.nature-dhama.ob.tc  เห็นว่าท่านผู้อ่านได้สนใจ และติดตามด้วยดีตลอดมา จากเนื้อหาที่หลายหลาก ต้องเพิ่มเนื้อที่เว็บไซต์ จึงเปิด เว็บไซต์

     http://www.nature-dhrama.ob.tc 

     ขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ติดตาม กระผมมีความตั้งใจยิ่งในเรื่องผลักดันสังคมสู่ "ธรรมชาติธรรม"

     ท่านมีแนวคิดใดนำเสนอข้อคิดผ่านเว็บ นี้ทั้ง สองเว็บได้ครับ  ขอกราบขอบพนะคุณ และเป็นพระคุณยิ่งครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธรรมชาติธรรม ค้ำจุนโลกความเห็น (0)