15 มิ.ย 2554 วันเวลาไม่เคยรอใคร

Nittaya
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
บางอย่าง บางเนื้อหาวางแผนไว้เป็นดิบดีก็ไม่เป็นอย่างที่ตั้งใจไว้ อะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่มีอะไรแน่นอน

วันนี้บรรยากาศคืนสู่ปกติ  คุณครูทุกท่านกลับมากันแล้ว  วันนี้ในตอนเช้าหลังจากทำกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จแล้วนักศึกษาฝึกสอนทุกคนก็ไปประชุมเกี่ยวกับการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในวันประชุมผู้ปกครองในวันเสาร์ที่ 18  นี้  หลังจากแบ่งหน้าที่กันเสร็จก็แยกย้ายกันไปสอนตามปกติ

วันนี้คาบที่ 1 สอนชั้น ม. 1/2  แต่วันนี้เข้าช้าหน่อย  คุณครูพี่เลี้ยงเข้าไปก่อน  ในตอนท้ายคาบก็เลยให้นักเรียนทำกิจกรรมศึกษาการงอกของเมล็ดถั่วแดง  ให้นักเรียนลงผลการทดลอง  และสรุปผลการทดลอง

ตอนบ่ายคาบที่ 5  สอนชั้น ม.1/1 คาบนี้แจ้งผลสอบของหน่วยที่ 2 และเรียนเรื่องส่วนประกอบของพืช  เวลาผ่านไปเร็วมากเรียนไปได้สองหัวข้อย่อยเวลาก็หมด  ยังไม่ทันจบเนื้อหาที่เตรียมเลย

คาบที่ 6 สอนชั้น ม.1/4  ห้องนี้ทบทวนเรื่องส่วนประกอบของพืช  และทำใบงานเรื่องส่วนประกอบพืช  และศึกษาการงอกของเมล็ดถั่วแดง 

วันนี้เวลาผ่านไปเร็วมากบางห้องเรียนเนื้อหาได้นิดเดียว  ส่วนใหญ่จะเรียนเพียงคาบเดียวก็เลยเหมือนเวลามีน้อยมีจำกัด  บางอย่าง บางเนื้อหาวางแผนไว้เป็นดิบดีก็ไม่เป็นอย่างที่ตั้งใจไว้  อะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่มีอะไรแน่นอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ Nittaya Pantamas (ภาคเรียนที่ 1/2554)ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

คงต้องเร่งปรับแผนการสอนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเรียนให้ได้มากที่สุดครับ ;)

<a href="http://www.bedding-sale.org/">bedding sheets</a>
IP: xxx.230.17.56
เขียนเมื่อ 

embellishments this watch is indeed an and promote improvements in film Ernest

[[ddlink]]
IP: xxx.66.53.224
เขียนเมื่อ 

Aldrin at the Omega European Masters Jewellery Show in Basel Switzerland