มีบรรยายกาศในการประชุมPCT - S เมื่อวันที่ 10 สิงหาคมมาให้ดูนะคะ ส่วนเนื้อหาในการประชุมจะสรุปมาให้รับทราบกันวันหน้านะคะ

 ภาพแรกเมื่อเริ่มประชุม

Pct

ภาพที่สองขณะประชุม(กรุณาสังเกตประธานเริ่มกุมขมับ)

Pct1

ภาพที่สามก่อนปิดการประชุม (ประธานแย่แล้ว)

Pct2

โดย ปิยะวดี ฉาไธสง